Srpska autonomna oblast

paradržave u Hrvatskoj i BiH nastale 1990-tih

Srpska autonomna oblast ili skraćeno SAO je naziv za srpske paradržavne tvorevine u Hrvatskoj i Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini (SR BiH), u toku procesa raspadanja Jugoslavije. Iza osnivanja SAO-a stajala je Srpska demokratska stranka Hrvatske, odnosno Bosne i Hercegovine i režim u Beogradu. U Hrvatskoj je krajem 1990. godine osnovana SAO Krajina, da bi početkom 1991. bile osnovane još SAO Zapadna Slavonija i SAO Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem. Sve SAO u Hrvatskoj su se ujedinile u Republiku Srpsku Krajinu. Na isti način su tokom septembra 1991. godine i u BiH oformljene srpske autonomne oblasti, i to SAO Bosanska krajina, SAO Semberija, SAO Romanija, SAO Sjeverna Bosna i SAO Hercegovina, koje su se 9. januara 1992. godine ujedinile u Republiku Srpsku Bosnu i Hercegovinu.

Također pogledajte

uredi