Jugoslavija

Izraz Jugoslavija koristio se kao ime nekoliko država stvorenih u 20. vijeku na jugoistoku Evrope, u kojoj su većinski narodi bili Južni Slaveni, otuda i naziv Jugoslavija, "zemlja Južnih Slavena."

Maps of Yugoslavia and FR Yugoslavia.svg

Jugoslavija može imati više značenja:

Ostalo: