Salih Fočo

Salih Fočo, (1953), sociolog.

Salih Fočo
Rođenje (1953-06-16) 16. juni 1953 (69 godina)
Trnovo, FNRJ
NacionalnostBošnjak
Zanimanjesociolog

Studij sociologije završio je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (1978. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odbranio je magistarski rad pod nazivom: Mjesto i značaj Ericha Fromma u kritičkoj teoriji društva (1984), te doktorsku disertaciju pod nazivom: Socijalni konflikt (1989). Radio je u Unioninvestu, sarajevskoj općini Novi Grad i Savezu sindikata Bosne i Hercegovine. Godine 1992. izabran u zvanje docenta na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 1994. za vanrednog a 1998. za redovnog profesora na predmetima Teorijska sociologija i Historija socijalnih i političkih doktrina.

Bio je prorektor za nauku i pitanja zaposlenih Univerziteta u Sarajevu (2000-2004) i dekan Filozofskog fakultet u Sarajevu (2004-2007. Aktualni je dekan Filozofskog fakulteta (izabran 2013).

Objavio je preko tri stotine stručnih i naučnih priloga iz područja sociologije i teorije društva u dnevnim listovima i časopisima.

Posebna izdanjaUredi

 • Socijalni konflikti u samoupravljanju, Vijeće Saveza sindikata BiH, Sarajevo 1988.
 • Štrajk između iluzije i zbilje, Rad, Beograd 1989.
 • Sve o sindikatu – Sindikat i tržište rada, Rad, Beograd 1991.
 • Jugoslovenski haos i bosanska tragedija, Svjetlost, Sarajevo 1993.
 • Sociologija, Svjetlost, Sarajevo 1998.
 • Sindikat u novim uvjetima, Samostalni sindikat radnika, Sarajevo 1998.
 • Čovjek i demokratske promjene, Dom štampe, Zenica 2000.
 • Korupcija, šta je to?, OSCE, Misija u BiH, Sarajevo 2002.
 • Sociologija odgoja i obrazovanja, Dom štampe, Zenica 2002.
 • Ogledi o tranziciji, Dom štampe, Zenica 2005.
 • Rasprava o etici i moralu,Veselin Masleša, Sarajevo 2011.

LiteraturaUredi

 • Spomenica 60. godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1950–2010), Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, 80-81.