Modernizam je dinamičan i relativan pojam koji se koristi da se označe savremene pojave u literaturi, umjetnosti, odnosno ono što je novo, inovativno u odnosu na tradiciju. U tom značenju pojam je preuzet iz francuskog jezika. U njemačkoj literaturi se koristio termin moderna. Pored toga ovaj izraz se koristio da označi i naturalizam, dekadencu, impresionizam, simbolizam, futurizam, dadaizam, ekspresionizam, neoromantizam, nadrealizam, egzistencijalizam.

Modernizam je kulturni pokret koji generalno uključuje progresivnu umjetnost i arhitekturu, muziku, književnost i dizajn i javio se u decenijama koje su prethodile 1914. Modernizam se javio kao bunt umjetnika i dizajnera protiv akademske tradicije kasnog 19. vijeka, i koje je prihvatio nove ekonomske, političke i socijalne aspekte dolazećeg modernog doba.

Neki teoretičari dijele 20. vijek na modernizam i postmodernizam, dok ih drugi smatraju samo segmentima istog perioda.

Također pogledajte uredi


  Nedovršeni članak Modernizam koji govori o književnosti treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.