Pantočekov dimak

Pantočekov dimak (lat. Crepis pantocsekii (Vis.) Latzel – sinonimi: Gatyonia pantocsekii Vis., Crepis moesiaca Degen & BaId., C. vandasii Rohlena) – je biljka porodice Compositae (Cichoriaceae) – glavočike. Diploidna hromosomska garnitura mu sadrži 2n=10.[1]

Pantočekov dimak
Crepis pantocsekii
Status zaštite: Ugroženi
Sistematika
Carstvo Plantae
Divizija Angiospermae
Razred Eudicotiledonae
Red Asterales
Porodica Compositae
(Asteraceae)
Rod Crepis
Vrsta Crepis pantocsekii
(Vis.) Latzel

OpisUredi

Ovaj dimak je visegodišnja biljka valjkastog korijena, visoka 30–50 cm. Stabljike su joj uspravne, u gornjem dijelu račvaste i rijetko jednostavne, sa više glavica, rjeđe sa jednom. Listovi su modrozeleni, perasto razrezani. Prorijedeno su dlakavi i osku­dno zljezdasti, donji obrnuto jajoliko-lance­tasti. Prema peteljci se postepeno sužavaju, a seg­menti su perasti ili cjeloviti, dok je vršni izduženo linearan.

Cvjeta u junu i julu, rjeđe i u augustu. Cvjetne glavice se sastoje od mnogo žutih cvijetova. Ovojne ljuske su raspoređene poredane u 2 reda ili su samo nejasno složene, kao crijepovi na krovu. Duge su oko 10–14 mm, a široke i 6–11 mm, mutnozelne i pustenasto-žljezdaste. Prema vrhu, smeđi plodovi (roške) su prema izrazito suženi i valjkasti. Dugi su oko 6 mm, a imaju 16-18 uzdužnih pruga. Papus je bijel, iste dužine ili neznatno duži od pčoda.

Ekologija i rasprostranjenjeUredi

Ovaj dimak raste u pukotinama karbonatnih sti­jena planinskog, rjeđe subalpskog pojasa, na­ ročito na dolomitiziranim krečnjacima, dolomi­ tima i krečnjacima. Ova biljka je izrazita heliofita. Karakte­ristična vrsta je u fitocenozama endemicne zajednice sa vrstama rodova Microme­ria i Crepis, koje su opi­sane na ogoljelim dolomitima oko Lastve kod Trebinja.

Endem je [[Dinaridi|Jugoistočnih Dinarida, od Hercegovine do sjeverne Albanije.

Locus classicus je u Crnoj Gori, Bi­jela Gora: Dubovac kod Orahovca (Visiani, R. 1881).

ReferenceUredi

  1. ^ Šilić Č. (1990): Endemične biljke, 3. izdanje. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 86-01-02557-9.

Također pogledajteUredi