Organski sistem

Šema respiratornog sistema

Organski sistem je skup svih organa koji imaju zajedničku funkciju i vrše određeni zadatak u organizmu. Skup svih organskih sistema čini organizam. Sisteme organa proučava anatomija (građu) i fiziologija (funkciju).

Organski sistemiUredi

Organski sistemi kod ljudi i mnogih životinja:

Također pogledajteUredi