Mustafa Polutak

Mustafa Polutak rođen je 1. januara 1946. godine u Goraždu. Osnovnu i srednju školu završio u Goraždu. Vojnu Akademiju Kopnene vojske smjer artiljerija završio u Beogradu i Sarajevu od 1966. do 1970. godine. U međuvremenu (1980.-1982.) završio Komandno-štabnu akademiju u Beogradu (magistrirao). Odlukom Predsjedništva BiH 1997. unaprijeđen u čin Brigadnog generala. Penzionisan je 2000. godine. Od 2002. godine na čelu je Udruženja za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu. Objavio više stručnih članaka u časopisu "KORAK". Učesnik na više naučnih skupova sa kojih su objavljivani članci u časopisima i brošurama. Autor je knjige: "Kako smo branili Bosnu i Hercegovinu". Član je Predsjedništva Foruma seniora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u mandatu 2015.-2019.

Mustafa Polutak
Rođenje1. januar 1946.
Vran Potok, Goražde, FNRJ
NacionalnostBošnjak
Titulemagistar vojnih nauka
Knjige"Kako smo branili Bosnu i Hercegovinu", ISBN: 9789958819025
Služba1970–2000.
ČinBrigadni general
RatoviRat u Bosni i Hercegovini
VojskaJugoslovenska narodna armija (1970–92)
Armija Republike Bosne i Hercegovine (1992–95)
Vojska Federacije Bosne i Hercegovine (1995–2000)
Rod vojskeArtiljerija

FunkcijeUredi

Funkcije koje je general Mustafa Polutak obnašao u svojoj karijeri:

 • Komandant Četvrtog mješovitog artiljerijskog puka - JNA;
 • Organizator i koordinator TO na teritoriji srednje Bosne
 • Komandant taktičke grupe 1 "Igman",
 • Operativac u ŠVK ARBiH,
 • Načelnik uprave rodova GŠ ARBiH,
 • Komandant 4. Korpusa ARBIH,
 • Komandant Artiljerijske divizije VFBiH,
 • Načelnik Uprave za mobilizaciju, organizaciju i strukturu u ZK VFBiH

BiografijaUredi

U Jugoslovenskoj Narodnoj Armiji službovao u Visokom, Đakovu, Našicama, Kiseljaku. Obavljao komandne dužnosti od komandira voda do komandanta puk-a. Pohađao i završio više stručnih kurseva i kurs Komandanata pukova i brigada. Redovno napredovao u činu od potporučnika do potpukovnika. Jugoslovensku Narodnu Armiju napustio početkom aprila 1992. godine i uključio se u Teritorijalnu Odbranu Republike Bosne i Hercegovine (TORBiH) 08.aprila 1992. godine. U TO RBiH i Armiji Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata obavljao sljedeće dužnosti:

 • 1. Organizator i koordinator TO na prostoru srednje Bosne (prostor Kiseljak, Kreševo, Fojnica, Busovača i Visoko)
 • 2. Komadant Taktičke Grupe 1. "Igman"
 • 3. Operativac u Štabu Vrhovne Komande Armije Republike Bosne i Hercegovine
 • 4. Načelnik Uprave rodova Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine
 • 5. Komandant 4. Korpusa (Mostar)

Poslije rata obavljao dužnosti:

 • 1. Komandant artiljerijske divizije Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
 • 2. Načelnik Uprave za mobilizaciju, organizaciju i strukturu Zajedničke Komande Vojske Federacije Bosne i Hercegovine

Penzionisan 2000. godine.

ReferenceUredi

Vanjski linkoviUredi