Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine ili Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (skraćeno FMBI) jedno je od 16 ministarstava u sastavu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nadležno za politiku o pravima ratnih boraca i invalida rata u Bosni i Hercegovini u tom entitetu. Sjedište ministarstva se nalazi u ulici Hamdije Čemerlića u Sarajevu, dok se na njegovom čelu trenutno nalazi Nedžad Lokmić (SDP).

Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine
DržavaEntitet
SjedišteSarajevo
Budžet324,29 miliona KM (2016) [1]
MinistarNedžad Lokmić (SDP)
Veb-sajtfmbi.gov.ba

Historija

uredi

Tokom rata u Bosni i Hercegovini veliki broj boraca je odlikovan, dok je također veliki broj njih kraj rata dočekao sa raznim oštećenjima i invaliditetima, u fizičkom i psihičkom smislu, pa je time nastala velika potreba za njihovim zbrinjvanjem. Za te svrhe je na području Republike Srpske osnovano ministarstvo boraca, žrtava rata i rada koje je nadležno za bivše vojnike Vojske Republike Srpske, dok je ministarstvo za pitanja borac i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije BiH nadležno za bivše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, te za bivše pripadnike policije i Narodnooslobodilačke borbe sa područja FBiH. Ministarstvo je osnovano 2000. godine.

Nadležnosti

uredi

Glavna osoba u federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je ministar ili ministrica za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine, koji ima pravo na jednog sekretara i tri pomoćnika. Nadležnosti ministarstva su definisani sljedećim zakonima:

 • Zakon o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca
 • Zakon o zaštiti pripadnika teritorijalne odbrane i drugih branilaca Bosne i Hercegovine
 • Zakon o izuzetnom materijalnom obezbjeđenju ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca
 • Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica
 • Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica

Djelokrug

uredi

Federalno ministarstvo za pitanja boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom utvrđeni zakonima iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na prava boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i njihovih porodica.

Prema tome, ministarstvo je nadležno za:

 • zaštitu članova porodice poginulih, nestalih i umrlih, kao i umrlih ratnih i umrlih mirnodopskih vojnih invalida
 • upravni i finansijski nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite u skladu sa Ustavom i zakonom
 • davanje mišljenja na propise koji pripremaju drugi organi, a odnose se na socijalna statusna prava ovih kategorija
 • osiguravanje sredstava za finansiranje prava propisanih federalnim zakonima i drugim federalnim propisima
 • utvrđivanje načina isplate i usklađivanje mjesečnih novčanih primanja; izgradnju, uređenje i održavanje spomen-obilježja, grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava
 • kontrolu namjenskog trošenja sredstava, upravno financijski nadzor nad radom Fondacije za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračkih populacija, ostvaruje saradnju sa kantonalnim organima, općinskim službama, drugim organima uprave, savezima i udruženjima boračkih populacija i vođenje propisanih evidencija iz nadležnosti ovog Ministarstva

Također, ministarstvo u saradnji sa drugim federalnim ministarstvima radi na izradi i realizaciji projekata zapošljavanja demobilisanih boraca i vodi kampanje prezentacije tih projekata u zemlji i drugim prijateljskim zemljama.

Organizacija

uredi

Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine se sastoji od sljedećih organizacionih jedinica:

 • Kabinet ministra
 • Sektor za upravno rješavanje
 • Sektor za budžet, finansije i informacione poslove
 • Sektor za nominativno-pravne i opće poslove
 • Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze
 • Sektor za internu reviziju
 • Inspektorat

Spisak ministara

uredi
Ministar Stranka Početak mandata Kraj mandata
Fuad Purišević[2] SDA 6. 6. 2000. 12. 3. 2001.
Suada Hadžović[3] SDP BiH 12. 3. 2001 14. 2. 2003.
Ibrahim Nadarević[4] SDA 14. 2. 2003. 2. 9. 2005.
Zahid Crnkić[5][6] SDA 27. 9. 2005. 17. 3. 2011.
Zukan Helez[7] SDP BiH 17. 3. 2011 31. 3. 2015.
Salko Bukvarević[8] SDA 31. 3. 2015. 29. 7. 2020
Nedžad Lokmić[9] SDP BiH 28. 4. 2023. trenutno

Reference

uredi
 1. ^ "Izvještj o finansijskoj reviziji federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za 2016. godinu". vrifbih.ba. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. 15. 6. 2017. Pristupljeno 15. 4. 2018.[mrtav link]
 2. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2003-2006". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 15. 4. 2018.
 3. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2011-2015". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 15. 4. 2018.
 4. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2003-2006". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 15. 4. 2018.
 5. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2007-2009". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 15. 4. 2018.
 6. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2009-2011". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 15. 4. 2018.
 7. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2011-2015". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 15. 4. 2018.
 8. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 15. 4. 2018.
 9. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2011-2015". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 15. 4. 2018.

Vanjski linkovi

uredi