Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske jedno je od 16 ministarstava u sastavu Vlade Republike Srpske, nadležno za upravu u tom entitetu. Sjedište ministarstva se nalazi u Administrativnom centru Vlade RS-a na Trgu Republike Srpske u Banjoj Luci, dok se na njegovom čelu trenutno nalazi Lejla Rešić (DNS).[2][3]

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske
DržavaEntitet
SjedišteBanja Luka, Bosna i Hercegovina
Budžet8,1 miliona KM (2017)[1]
MinistarLejla Rešić (DNS)
Veb-sajtvladars.net

Historija

uredi

Nakon isticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1992. od Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ) na nivou novonastale Republike Bosne i Hercegovine počelo je djelovati ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Bosne i Hercegovine, a za ministra je tada imenovan Ranko Nikolić.[4]

Nakon kraja rata u Bosni i Hercegovini i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. dio nadležnosti uprave i lokalne samouprave je dodijeljen entitetima, pa su kao rezultat toga od tada počela djelovati entitetska ministarstva uprave (u Federaciji BiH je ta nadležnost dodatno podijeljena na kantone). U prvim poslijeratnim sazivima Vlade RS-a pravosuđe i uprava su činile zasebne resore, ali su formiranjem I Vlade Milorada Dodika u januaru 1998. ti resori podijeljeni.

Nadležnosti

uredi

Glavna osoba u ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS-a je ministar ili ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, koji ima pravo na jednog sekretara i dva pomoćnika.[5]

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti entiteta u sljedećim oblastima:[6]

 • sistem i organizacija državne uprave
 • sistem javne službe
 • plate zaposlenih u entitetskim organima uprave
 • poslovi entitetskog državljanstva
 • lični status građana
 • studijsko-analitičke i analitičko-kadrovske poslove
 • davanje stručnog mišljenja
 • poslove inspekcijskog nadzora u oblasti uprave,
 • poslove upravnog rješavanja u drugom stepenu
 • sastavljanje podnesaka u sudskim i drugim postupcima
 • poslove koordinacije reforme javne uprave
 • administrativne takse
 • poslove centralne pisarnice i korespondencije za potrebe republičkih organa uprave
 • političko-teritorijalnu organizaciju entiteta
 • organizaciju i usavršavanje političko-teritorijalnog i izbornog sistema entiteta
 • skupštinski sistem,
 • političke organizacije
 • udruženja građana
 • fondacije
 • studijsko-analitičke i statističko-evidencione poslove koji se odnose na lokalnu samoupravu
 • izradu izvještaja o izvršenju politike jedinica lokalne samouprave za prethodnu godinu
 • obustavljanje od izvršenja odluka organa jedinica lokalne samouprave
 • administrativni nadzor nad radom organa jedinica lokalne samouprave i zakonitošću akata
 • administrativno-stručne poslove, uključujući i informaciono dokumentacione kojima se obezbjeđuje planiranje, praćenje i izvršavanje programa Ministarstva
 • poslove koji se odnose na  evropsku inegracionu strategiju i politiku u oblasti uprave i lokalne samouprave
 • usklađivanje propisa sa zakonodavstvom EU u oblasti uprave i lokalne samouprave

i druge poslove utvrđene zakonom.

Organizacija

uredi

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske se sastoji od tri organizacionih jedinica:

 • Sekretarijat ministarstva
 • Resor lokalne samouprave
 • Resor uprave

Spisak ministara

uredi
Ministar Stranka Početak mandata Kraj mandata
Ministarstvo pravosuđa i uprave RS
Branko Petrić[7] SDS 27. 11. 1996. 18. 01. 1998.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS
Ostoja Kremenović[8] SNSD 18. 01. 1998. 12. 01. 2001.
Petar Kunić[9] PDP 12. 01. 2001. 17. 01. 2003.
Slaven Pekić[10] PDP 17. 01. 2003. 15. 02. 2005.
Zdenka Abazagić[11] SDS 15. 02. 2005. 28. 02. 2006.
Nebojša Radmanović[12] SNSD 28. 02. 2006. 30. 11. 2006.
Zoran Lipovac[13] SNSD 30. 11. 2006. 29. 12. 2010.
Lejla Rešić[14][15][16] DNS 29. 12. 2010. 4. 6. 2020.

Reference

uredi
 1. ^ "Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske za period 01.01-31.12.2017" (PDF). gsr-rs.org. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske. 23. 4. 2018. Arhivirano s originala (PDF), 27. 1. 2021. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 2. ^ "O ministarstvu". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 21. 10. 2018. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 3. ^ "Ministar". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 27. 10. 2018. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 4. ^ "Institucije BiH u periodu 1992-1996: Ko su bili članovi Predsjedništva, premijeri i ministri RBiH". faktor.ba. Simurg Media. 22. 5. 2017. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 5. ^ "Organizacija Ministarstva". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 21. 10. 2018. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 6. ^ "Djelatnosti". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 21. 10. 2018. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 7. ^ "Sastav Vlade Republike Srpske izabrane 27. novembra 1996. godine". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 8. 2020. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 8. ^ "Vlada Republike Srpske izabrana 18. januara 1998". www.vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 8. 2020. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 9. ^ "Vlada Republike Srpske izabrana 17. januara 2003". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 8. 2020. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 10. ^ "Vlada Republike Srpske izabrana 17. januara 2003". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 8. 2020. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 11. ^ "Vlada Republike Srpske izabrana 15. februara 2005". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 8. 2020. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 12. ^ "Vlada Republike Srpske izabrana 28. februara 2006". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 8. 2020. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 13. ^ "Vlada Republike Srpske izabrana 30. novembra 2006". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 8. 2020. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 14. ^ "Vlada Republike Srpske". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 13. 9. 2019. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 15. ^ "Sastav Vlade Republike Srpske izabrane 12. marta 2013". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 3. 2019. Pristupljeno 5. 11. 2018.
 16. ^ "Vlada Republike Srpske izabrana 18. decembra 2014. godine". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 8. 2020. Pristupljeno 5. 11. 2018.