Ministarstvo pravde Republike Srpske

Ministarstvo pravde Republike Srpske jedno je od 16 ministarstava u sastavu Vlade Republike Srpske, nadležno za pravosuđe u tom entitetu. Službeno sjedište ministarstva se nalazi u Administrativnom centru Vlade RS-a, na Trgu Republike Srpske u Banjoj Luci, dok se na čelu ministarstva trenutno nalazi Miloš Bukejlović (SNSD).[1]

Ministarstvo pravde Republike Srpske
DržavaEntitet
SjedišteBanja Luka
MinistarMiloš Bukejlović (SNSD)

Historija

uredi

Nakon isticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1992. od Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ) na nivou novonastale Republike Bosne i Hercegovine počelo je djelovati ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Bosne i Hercegovine, a za ministra je tada imenovan Ranko Nikolić.[2]

Nakon kraja rata u Bosni i Hercegovini i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. za nadležnosti entiteta u pravosuđu počeli su djelovati Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine (i kantonalna ministarstva pravde) i Ministarstvo pravde Republike Srpske, dok je na državnom nivou nadležno Ministarstvo pravde BiH.

Nadležnosti

uredi

Glavna osoba u ministarstvu pravde RS-a je ministar ili ministrica pravde Republike Srpske, koji ima pravo na jednog sekretara i četiri pomoćnika.[3]

Ministarstvo pravde Srpske obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti entiteta u sljedećim oblastima:[4]

 • pravosudne institucije i upravni nadzor nad pravosudnom upravom i kazneno-popravnih domova
 • izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija
 • staranje o obezbjeđenju jedinstvenog i zakonitog izvršenja krivičnih sankcija
 • organizacija rada i funkcionisanje kazneno-popravnih i vaspino-popravnih domova
 • praćenje i kontrola rada službi
 • kontrola ostvarivanja ostvarivanja, poštovanja i unapređivanja ljudskih prava lica lišenih slobode
 • vođenje odgovarajuće evidencije u cilju analiziranja i sagledavanja funkcionisanja sistema izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija
 • vršenje stručnih priprema prijedloga za pomilovanje i amnestiju
 • pripremanje analiza, informacija i izvještaja iz oblasti pomilovanja
 • vršenje premještaja osuđenih lica
 • uslovni otpust
 • obuka i educiranje zaposlenih, sudija i tužilaca
 • vođenje kadrovske politike
 • usvajanje zakona iz svoje oblasti
 • davanje stručnih mišljenja na zakonske projekte (na zahtjev drugih ministarstava)

i druge poslove utvrđene zakonom

Organizacija

uredi

Ministarstvo pravde se sastoji od pet organizacionih jedinica:

 • Kabinet ministra
 • Sekretarijat ministarstva
 • Resor pravosuđa
 • Resor za poslove notarijata, advokature, pravobranilaštva, besplatne pravne pomoć i sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije
 • Resor za izvršenje krivičnih sankcija

Spisak ministara

uredi
Ministar Stranka Početak mandata Kraj mandata
Saud Filipović[5] SDA 17. 1. 2003. 15. 2. 2005.
Džerard Selman[6] SNSD 15. 2. 2005. 28. 2. 2006.
Omer Višić[7] SBiH 28. 2. 2006. 30. 11. 2006.
Džerard Selman[8][9] SNSD 30. 11. 2006. 5. 9. 2013
Gorana Zlatković[10] SNSD 5. 9. 2013 18. 12. 2014.
Anton Kasipović[11] SNSD 18. 12. 2014. 12. 12. 2022.
Miloš Bukejlović SNSD 12. 12. 2022. Trenutno

Reference

uredi
 1. ^ "Kontakt podaci". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 8. 11. 2018. Pristupljeno 3. 11. 2018.
 2. ^ "Institucije BiH u periodu 1992-1996: Ko su bili članovi Predsjedništva, premijeri i ministri RBiH". faktor.ba. Faktor. 22. 5. 2017. Pristupljeno 3. 11. 2018.
 3. ^ "Organizacija ministarstva". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 8. 11. 2018. Pristupljeno 3. 11. 2018.
 4. ^ "O ministarstvu". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 16. 11. 2018. Pristupljeno 3. 11. 2018.
 5. ^ "Vlada Republike Srpske izabrana 17. januara 2003". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 8. 2020. Pristupljeno 3. 11. 2018.
 6. ^ "Vlada Republike Srpske izabrana 15. februara 2005". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 8. 2020. Pristupljeno 3. 11. 2018.
 7. ^ "Vlada Republike Srpske izabrana 28. februara 2006". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 8. 2020. Pristupljeno 3. 11. 2018.
 8. ^ "Vlada Republike Srpske izabrana 30. novembra 2006". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 8. 2020. Pristupljeno 3. 11. 2018.
 9. ^ "Vlada Republike Srpske". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 13. 9. 2019. Pristupljeno 3. 11. 2018.
 10. ^ "Sastav Vlade Republike Srpske izabrane 12. marta 2013". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 3. 2019. Pristupljeno 3. 11. 2018.
 11. ^ "Vlada Republike Srpske izabrana 18. decembra 2014. godine". vladars.net. Vlada Republike Srpske. Arhivirano s originala, 23. 8. 2020. Pristupljeno 3. 11. 2018.