Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

ministarstvo u sastavu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (MPR) jedno je od devet ministarstava u sastavu vijeća ministara Bosne i Hercegovine,[1] nadležno za pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Službeno sjedište ministarstva pravde Bosne i Hercegovine nalazi se u zgradi prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine na Trgu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, dok se na čelu ministarstva pravde Bosne i Hercegovine trenutno nalazi Davor Bunoza (HDZ BiH).

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
DržavaBosna i Hercegovina
Osnivanje2002.
SjedišteSarajevo
Zaposleni247 (2014)
Budžet13,772 miliona KM (2014)
MinistarDavor Bunoza (HDZ BiH)
Veb-sajtmpr.gov.ba

Do 2002. godine za nadležnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini zaduženi su bili ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine i ministarstvo pravde Republike Srpske.[2] Nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini 2002. godine i formiranju nove vlade u Bosni i Hercegovini, za pravosuđe na području Bosne i Hercegovine počelo je djelovati ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

Historija

uredi

Nakon isticanja nezavinosti Bosne i Hercegovine 1992. godine od Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ) na nivou novonastale Republike Bosne i Hercegovine počelo je djelovati ministarstvo pravde Republike Bosne i Hercegovine.

Nakon kraja rata u Bosni i Hercegovini i potpisavanja dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine za pravosuđe u Bosni i Hercegovini počeli su djelovati ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine i ministarstvo pravde RS.

7 godina kasnije, 2002. godine je nakon formiranja vlade na nivou Bosne i Hercegovine između Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH), Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ BiH) i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) počelo djelovati ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, a za ministra je tada izabran Slobodan Kovač (SDS).

Nadležnosti

uredi

Glavna osoba u ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine je ministar ili ministrica pravde Bosne i Hercegovine, ko ima pravo na jednog pomoćnika i jednog sekretara.

U sistemu Bosne i Hercegovine pravosuđe je prvenstveno u rukama entiteta. Nadležnosti pravde Bosne i Hercegovine su administrativne funkcije vezane za pravosudne organe na državnom nivou, međunarodnu i međuentitetsku pravosudnu saradnju u smislu međusobne pravne pomoći i kontaktu sa međunarodnim tribunalima, izrada odgavarajućih zakona i propisa za uređenje pitanja iz alineje, obezbjeđivanje da zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i njegova prevodba na svim nivoima budu u skladu sa obavezama koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma, saradnju sa ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i entitetima na izradi bilateralnih i multiteralnih sporazuma, davanje smjernica i praćenje pravnog obrazovanja sa ciljem međuentitetske harmonizacije u toj oblasti i postupanje u skladu sa najboljim standardima, općenito djelovanje kao centralno koordinirajući organ za obezbjeđivanje usklađivenosti zakonodavstva i standarda pravosudnog sistema među entitetima, ekstradiciju, poslove upravne inspekcije nad izvršavanjem zakona koji se odnose na državne službenike i zaposlene organa uprave, upravni postupak i posebne upravne postupke i kancelarijsko poslovanje u organima uprave, pitanja udruženja građana, vođenje registra udruženja građana i nevladinih organizacija koje djeluju na području Bosne i Hercegovine, te za druge poslove i zadatke koje nisu u nadležnosti drugih ministarstava Bosne i Hercegovine, a srodni nadležnostima ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo pravde nadležno je upravljati ovim pravosudnim instuticijama na nivou Bosne i Hercegovine:

Organizacija

uredi

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine sastoji se od osam sektora, četiri ureda, dvoje odjeljenja, jedne pritvorske jedinice i jednog inspektorata.[3]

 • Ured interne revizije
 • Sektor za kadrovske, opšte i finansijsko-materijalne poslove
 • Sektor za pravosudne organe
 • Sektor za izvršenje krivičnih sankcija i rad kaznene ustanove
 • Sektor za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju
 • Sektor za upravu
 • Upravni inspektorat
 • Sektor za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije
 • Pritvorska jedinica Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (sa odjeljenjem Zavodske policije na državnom nivou)
 • Sektor za pravnu pomoć i razvitak civilnog društva
 • Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom Bosne i Hercegovine
 • Ured za registar zaloga i informatizaciju
 • Odjeljenje sudske policije

Spisak ministara

uredi
Ministar Stranka Početak mandata Kraj mandata
Ministar pravde Bosne i Hercegovine
Slobodan Kovač SDS 23. 12. 2002. 11. 1. 2007.
Bariša Čolak HDZ BiH 11. 1. 2007. 31. 3. 2015.
Josip Grubeša HDZ BiH 31. 3. 2015. 25. 1. 2023.
Davor Bunoza HDZ BiH 25. 1. 2023. trenutno

Reference

uredi
 1. ^ "Ministarstvo pravde". vijeceministara.gov.ba. Arhivirano s originala, 18. 10. 2017. Pristupljeno 10. 7. 2016.
 2. ^ "Sazivi Vijeća ministara". vijeceministara.gov.ba. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 10. 7. 2016.[mrtav link]
 3. ^ "Organizacija i kontakti". mpr.gov.ba. Arhivirano s originala, 27. 7. 2016. Pristupljeno 10. 7. 2016.

Vanjski linkovi

uredi