Micelij je vegetativni dio gljiva ili gljivolikih bakterijskih kolonija, koji sadrži masu razgranatih niti, poput mreže ili klupka hifa. Masa hifa ponekad se naziva i „širo“, posebno unutar pečurki. Gljivične kolonije sastavljene od micelija nalaze se u zemljištu i mnogim drugim supstratima. Tipska pojedinačna spora klija u monokarionski micelij koji se ne može reproducirati seksualno; kada se dva kompatibilna monokarionska micelija spoje i formiraju dikarionski, taj micelij može formirati plodna tijela kao što su gljive. Micelij može biti minimalan, formiraći koloniju koja je premala da bi se mogla vidjeti, ili može narasti toliko da prekrije na hiljade hektara kao u rodu Armillaria.

Gljivični micelij
Micelij pod mikroskopom.  slika pokriva jednomilimetarski kvadrat.
Drugi izgled micelija pod mikroskopom.  Numerirane oznake međusobno su udaljene po 230 mikrometara.
Ostrigasta pečurka Pleurotus ostreatus) brzo raste na kahvenom talogu (“tozu”)
Micelij ispod trupca

Kroz micelij, gljiva apsorbira hranjive tvari iz svoje okoline. To se događa u dvostepenom procesu. Prvo, hife izlučuju enzime ili na izvor hrane koji razgrađuju biološke polimere na manje jedinice kao što su monomeri. Ti se monomeri apsorbiraju u micelij olakšanom difuzijom i aktivnim transportom.

Miceliji imaju vitalni značaj u kopnenim i vodenim ekosistemima zbog njihove uloge u raspadanju biljnog materijala. Doprinose organskom udjelu tla, a njihov rast oslobađa ugljik-dioksid natrag u atmosferu (vidi ciklus ugljika). Ektomikorizni ekstramatrični micelij, kao i micelij mikoriznih gljiva važan su izvor hrane za mnogih beskičmenjaka u tlu.[1]

Sklerocija je kompaktna ili tvrda masa micelija.

Upotreba uredi

Jedna od glavnih uloga gljiva u ekosistemu je razgradnja organskih spojeva. Naftni proizvodi i neki pesticidi (kontaminanti tla) su organske molekule (tj. izgrađene su na ugljičnoj strukturi) i na taj način imaju potencijalni izvor ugljika za gljive. Stoga one mogu iskorijeniti takve zagađivače iz svoje okoline, osim ako se hemikalije ne pokažu toksičnim i za njih. Ova biološka degradacija je proces poznat kao mikoremedijacija.

Za micelijsku prostirku se pretpostavlja da ima potencijal bioloških filtera, ler uklanjaju hemikalije i mikroorganizme iz tla i vode. Upotreba micelija gljivica da bi se to postiglo nazvana je mikofiltracija.

Poznavanje odnosa između mikoriznih gljiva i biljaka sugerira nove načine poboljšanja prinosa usjeva.

Kada se širi po prokopanim cestama za sječu, micelij može djelovati kao vezivno sredstvo, držeći na mjestu novo tlo i sprečavajući nanošenje prašine dok se drvenaste biljke ne uspostave.

Od 2007. godine kompanija zvana Ecovative Design razvija alternative polistirenskoj i plastičnoj ambalaži, uzgojem micelija u poljoprivrednom otpadu. Dva sastojka se miješaju i stavljaju u kalup tokom 3–5 dana, da prerastu u trajni materijal. Ovisno o soju micelija koji se koristi, oni čine mnogo različitih vrsta materijala, uključujući upijače za vodu, vatrootporne i dielektrične.[2]

U 2013., druga kompanija (MycoWorks) počela je proizvoditi micelijski namještaj, micelijske cigle i micelijsku kožu. Bolt Threads je druga kompanija koja koristi micelij za stvaranje lažne "kože", zvane Mylo, koju je u dizajnirala Stella McCartney.[3]

Gljive su neophodne za pretvaranje biomase u kompost, jer razgrađuju komponente sirovine kao što je lignin, što mnogi drugi mikroorganizmi za kompostiranje ne mogu.[4] Prevrtanje hrpe komposta u dvorištu obično će izložiti vidljive micelije koje su se formirali na organskim materijalima koji propadaju unutar. Kompost je važan dodatak tla i gnojivo za organsku poljoprivredu, povrtlarstvo i hortikulturu. Kompostiranje može preusmjeriti značajan dio čvrstog komunalnog otpada sa odlagališta.[5]

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ Dictionary of the Fungi, 10th Edition. Wallingford, Oxfordshire, UK: CABI Publishing. 2008. str. 445. ISBN 1845939336. Nepoznati parametar |editors= zanemaren (prijedlog zamjene: |editor=) (pomoć)
  2. ^ Kile, Meredith (13. 9. 2013). "How to replace foam and plastic packaging with mushroom experiments". Al Jazeera America.
  3. ^ Eleanor Lawrie (10 Sep 2019). "The bizarre fabrics that fashion is betting on". BBC (jezik: engleski).
  4. ^ "Composting - Compost Microorganisms". Cornell University. Pristupljeno 17. 4. 2014.
  5. ^ Epstein, Eliot (2011). Industrial Composting: Environmental Engineering and Facilities Management. CRC Press. ISBN 143984531X.

Vanjski linkovi uredi