Tlo

prirodna masa sastavljena od slojeva koji se primarno sastoje od minerala

Tlo je rahli površinski dio Zemljine kore u što ubrajamo: prah, glinu, pijesak, šljunak, mješavine pijeska, šljunka i praha. Tlo nastaje mehaničkim trošenjem svih vrsta stijena. Zavisno od vrste tla, ono može povećavati svoj volumen ili ga smanjivati (ovisno o postotku vode koju sadrži). Tlo je nehomogeno i znatno je deformabilnije (stišljivije) od stijena.

Tlo

Tla prema vrsti dijelimo na:

  • koherentna tla - to su vezana tla - prah, glina, organsko tlo;
  • nekoherentna tla - nevezana tla - šljunak, pijesak i njihove smjese.

U tlo neki svrstavaju još i treset (tj. ugljen, koji se najčešće nalazi u šljuncima, između proslojaka). Nauka o tlu u građevinarskom smislu može se podjeliti prema područjima izučavanja na dva glavna dijela: mehanika tla i statika tla. Grana geologije koja se bavi proučavanjem tala zove se pedologija.