Metil oranž

Metil oranž je pH indikator, koji se često upotrebljava kod titracija. Pogodan je za upotrebu zbog jasne promjene boje. Interval promjene boje ovog indikatora je u intervalu pH neutralizacije za srednje jake kiseline, pa se često koristi za indikator za kiseline..

Metil oranž
Methyl-orange-2D-skeletal.png Methyl-orange-3D-vdW.png
Općenito
Hemijski spojMetil oranž
Druga imena4-dimetilaminoazobenzen-4'-
sulfonska kiselina (natrijumova so)
Molekularna formulaC14H14N3NaO3S
CAS registarski broj547-58-0
Osobine1
Molarna masa327,33 g/mol
Gustoća1,28 g/cm3, čvrsti
Tačka topljenja>300 °C (nije precizno definisana)
Tačka ključanjaraspada se
Rastvorljivost5 g/l
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

Boja indikatoraUredi

Kako se kiselost rastvora smanjuje, promjena boje ovog indikatora se mijenja od crvene preko narandžaste do žute.

Također pogledajteUredi