Mediteranske zemlje

Mediteranske zemlje su zemlje koje su teritorijalno smještene na području Sredozemlja i koje mu u kulturno-historijskom pogledu gravitiraju. Neke od ovih zemalja leže direktno na Sredozemnom moru, neke izlaze tek djelimično na njegovu obalu, dok neke nemaju nikakvog fizičkog dodira sa morem, ali mu historijsko-kulturološki ipak pripadaju.

U mediteranske zemlje ubrajaju se: Španija, Portugal, Gibraltar, Francuska, Monako, Italija, Malta, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Grčka, Turska, Kipar, Sirija, Liban, Izrael, Palestina, Egipat, Libija, Tunis, Alžir i Maroko, a UNESCO u zemlje Sredozemlja uvrštava i Sjevernu Makedoniju, San Marino, Vatikan i Andoru bez obzira što te zemlje nemaju direktan izlaz na Sredozemno more.

Vanjski linkovi

uredi