Kapetan je oficirski vojni čin čiji nosilac obično komanduje četom. Kapetan je najviši čin u hijerarhiji nižih oficirskih činova u vojsci; viši čin je major a niži poručnik (u nekim vojskama natporučnik).

Oznaka čina kapetana u OS BIH

Prethodni opis se najčešće odnosi na kopnenu vojsku. Čin kapetan postoji i u ratnoj avijaciji i ratnoj mornarici. Kapetan je pojam koji se koristi i u civilnom vazduhoplovstvu i mornarici.

Historija uredi

Prije profesionalizacije oružanih snaga u Evropi prije francuske revolucija, kapetan je bio pojam koji je označavao plemića koji je kupio pravo da komanduje četom od onoga koji je trenutno zapovijedato datom četom. Novi kapetan bio onda dobio novac od drugog plemića koji je želio biti njegov poručnik. Sredstva za trupe je obezbjeđivala monarhija (ili vlada) a kapetan je bio odgovoran za ta sredstva.

U slučaju pronevjere ili ako bi se kapetanu sudilo na vojnom sudu, onda bi on bivao otpušten a monarh bi dobio novac od drugog plemića koji je htio komandovati četom.

Ekvivalentni činovi u vojskama nekih zemalja uredi

Oznake uredi