Tvrdoća vode je uzrokovana prisustvom rastvorenih soli kalcija i magnezija (nekada i željeza). Najveća je koncentracija kalcija, zbog prisustva u Zemljinoj kori kao ključnog elementa u mineralima kalcitu, dolomitu, itd. Najočiglednija manifestacija tvrdoće vode je taloženje sapuna u tvrdoj vodi. Prolazna (privremena) tvrdoća potiče od kalcija i hidrogenkarbonata i eliminiše se kuhanjem:[1]

Taloženje uslijed tvrdoće vode
Ca2+ + 2HCO3- → CaCO3 (s) + CO2 (g) + H2O

Stalna tvrdoća se odnosi na sulfate i hloride kalcija i magnezija. Tvrdoća vode se određuje titracijom sa EDTA (etilendiamintetraacetatna kiselina) uz indikator (eriohrom crno T). Izražava se u mgCaCO3/dm3 ili u stepenima:[2]

mgCaCO3/dm3 njemački stepen francuski stepen engleski stepen
1,0 0,056 0,1 0,07

Kvalitet vode prema ukupnoj tvrdoći

uredi
Tvrdoća u njemačkim stepenima Kvalitet vode
0 - 5 vrlo mehka
5 - 10 mehka
10 - 15 umjereno tvrda
15 - 25 tvrda
preko 25 vrlo tvrda

Reference

uredi
  1. ^ Manahan, S. E.: Environmental chemistry, 2000 CRC Press
  2. ^ Velagić, V.: Analitička kontrola kvaliteta, 1997, Univerzitet u Sarajevu