Krečnjak je sedimentna stijena sastavljena uglavnom od minerala kalcita. Osim tog minerala sadrži i male količine drugih minerala: gline, sporogelita, dijaspora, hidrargilita, limonita, hematita, kremena, cirkona, turmanlina i granita. Nastao je taloženjem krečnjačkih kućica i skeleta izumrlih morskih životinja, a u manjoj količini i biljaka. Koristi se kao građevinski materijal te kao materijal za izradu kreča.

Krečnjak

Također pogledajte uredi