Junus (sura)

deseta sura Kur'ana

Sura Junus (Arapskiسورة يونس) jest 10. sura Kur'ana. Ima 109 ajeta i svrstava se u mekanske sure (sure koje su objavljene dok je poslanik Muhammed boravio u Meki).

يونس
Junus
Junus
Prva stranica sure Junus
Klasifikacijamekanska
Džuz11.
Red. br. u Kur'anu10.
Br. ajeta u suri109
Br. sedždi-tilavetnema

Karakteristike

uredi

Jedna je od 29 sura koje počinju sa karakterističnim početkom, odnosno odvojenim harfovima. Prva je od pet kur’anskih sura koje počinju sa karakterističnim znakom, trostrukim harfom Elif-Lam-Ra (ostale sure su: Hud, Jusuf, Ibrahim i El-Hidžr).[1]

Sadržaj

uredi

Elif-Lam-Mim

uredi

Početak sure Junus, kao i početak sure El-Bekara, počinje sa tri slova arapskog jezika, međusobno povezana: المِِ. Različita su mišljenja islamskih učenjaka u vezi značenja ovog ajeta. Ibn Kesir u svome Tefsiru navodi 5 mišljenja od kojih navodi kao najjače da su to takozvani "Mutešabih" ajeti[2]. A poznati moderni mufessir Sejid Kutb u svome djelu "U okrilju Kur'ana" kaže da je u tim ajetima Allah otkrio srž građe Kur'ana, kao što atom tvori materiju, tako i spomenuta slova tvore Kur'an, nadalje kaže da je samim time ovaj ajet mudžiza (čudo) Kur'ana.

Uzvisio se na Arš

uredi
 
Stranica Kur'ana iz 9. vijeka, sura Junus, Kufski stil

Prvi dio sure spominje stvaranje Nebesa i Zemlje u šest vremenskih razdoblja, i da se nakon stvaranja Allah uzvisio na Arš (Prijesto)[3] Zatim se pominje povratak Bogu nakon života na ovome svijetu i nagrada odnosno kazna vjernicima ili nevjernicima. U 5. ajetu se govori o Božijem stvaranju Sunca i Mjeseca i određivanju njihovog položaja "da biste znali računanje vremena". Dalje se kaže da je smjena dana i noći i u onome što je Allah stvorio dokaz za ljude koji se Boga boje.[4] Za one koji se ne boje Boga prebivalište će biti Pakao[5]. A to su:"Oni koji ne očekuju da će pred Boga stati", Oni koji su zadovoljni životom na ovome svijetu i koji su na njemu smireni" i "oni koji su prema Božijim dokazima ravnodušni"[6].

Dalje se pominju ljudi da su i prije njih živjeli narodi kojima su "donošeni jasni dokazi" i koji u njih nisu vjerovali pa su bili kažnjeni[7].

U 68. ajetu se kaže:

oni govore: "Allah je sebi uzeo dijete!” - Hvaljen neka je on! on ni o kome ovisan nije! Sve što je na nebesima i na Zemlji Njegovo je! Vi za to nikakav dokaz nemate. Zašto o Allahu govorite ono što ne znate!

Zatim se ljudima koji tvrde da je Bog sebi uzeo sina prijeti "nesnosnom kaznom zato što nisu vjerovali.[8]

Priča o Nuhu

uredi

od 71. ajeta pa do 73. se spominje priča o Poslaniku Nuhu.

 • "Kaži im povijest o Nuhu! Kad on reče narodu svome: "O narode moj, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima - a ja se stalno uzdam u Allaha - onda se, zajedno sa božanstvima svojim, odlučite, i to ne krijte; zatim to nada mnom izvršite i ne odgađajte!

A ako glave okrenete - pa, ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi, meni je naređeno da budem musliman. Ali, nazvaše ga lašcem, pa Mi u lađi njega i one koji bijahu uz njega spasismo i namjesnicima ih učinismo, a one koji dokaze Naše nisu priznavali potopismo, pa pogledaj kako su završili oni koji se na opomene nisu osvrtali!"

Priča o Musau

uredi
 
Faraonova mumija u Egipatskom muzeju

Od 75. do 92. ajeta se spominje događaj sa Poslanikom Musaom, njegovo slanje Faraonu u Egipat, prelazak jevreja preko Crvenog mora i potapljanje faraonove vojske i samog faraona koji je prilikom utapljanja povikao "Ja vjerujem da nema drugog Boga osim Onoga u kojeg vjeruju Izraelćani i ja se pokoravam"[9] Božiji odgovor na njegov povik je bio:

 • "Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?! Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe"[10]

Ostaci faraona Ramzes II su pronađeni i njegova mumija se danas nalazi u Egipatskom muzeju.

Priča o Junusu

uredi

Priča po kojoj je sura dobila ime je zapravo samo jedan ajet u kome se kaže:

 • "Zašto nije bilo nijednog grada koji je povjerovao i kome je vjerovanje njegovo koristilo, osim naroda Junusova, kome smo, kada je povjerovao, sramnu patnju u životu na ovome svijetu otklonili i život mu još neko vrijeme produžili?"

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
 1. ^ "Karakteristični počeci kur'anskih sura" (PDF). islamskazajednica.ba. Pristupljeno 10. 11. 2016.
 2. ^ "On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni (Mutešabih). Oni čija su srca pokvarena - željni smutnje i svog tumačenja - slijede one što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni govore: "Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!" - A samo razumom obdareni shvaćaju". (Kur'an, Ali Imran.7)
 3. ^ "Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju za šest dana stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio" (Kur'an, Junus, 3. ajet)
 4. ^ 6.ajet
 5. ^ 8.ajet
 6. ^ 7.ajet
 7. ^ 13.ajet
 8. ^ 70.ajet
 9. ^ 90.ajet
 10. ^ 92.ajet

Vanjski linkovi

uredi