Mudžiza je naziv za natprirodna djela koja se pripisuju Poslanicima i Vjerovjesnicima. Prema islamskom shvatanju to je djelo koje zapravo čini Allah (Bog) preko čovjeka. Termin koji označava ovakvo djelovanje se u islamskoj literaturi općenito zove keramet, te predstavlja djelo koje Allah čini preko ljudi koje voli (Evlija), no ukoliko se to djelo desi preko Poslanika, onda se djelo definiše kao mudžiza.

Definicija

uredi

Glavna svrha mudžize je da dokaže ispravnost Poslanika i ona mora da zadovolji sljedeće uslove[1]:

  1. Mora dolaziti od Boga
  2. Mora biti oprečna uobičajenom
  3. Trebalo bi biti nemoguće kontradiktirati joj
  4. Mora se izvršiti kroz onoga ko tvrdi da je Poslanik
  5. Mora se potvrditi kroz njegovu objavu, i čudo samo po sebi ne smije biti u suprotnosti sa njegovim tvrdnjama
  6. Mora slijediti njegove tvrdnje

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ A.J. Wensinck, Mudžiza, Enciklopedija islama