Mekanska sura

Mekanska sura je sura Kur'ana koja je objavljena u Mekki, prije hidžre Muhammeda iz Medinu. Od ukupno 114 sura od kojih se sastoji Kur'an, 82 sure su mekanske, njih 20 su medinske dok se za preostalih 12 pouzdano ne zna mjesto objave.[1][2][3] Iako postoje različita mišljenja o broju mekanskih i medinskih sura, najčešće se smatra da je ukupno 85 mekanskih dok su preostale, njih 29, medinske sure.[4]

Karakteristike mekanske sureUredi

S obzirom na vremenski kontekst i na prilike koje su vladale u momentu objave pojedinih sura, postoji niz specifičnosti po kojima se razlikuju mekanske od medinskih sura.

Neke od specifičnosti mekanskih sura su:

  • Sure su općenito kraće i po redoslijedu u Kur'anu nalaze se iza medinskih sura;
  • Svaka sura u kojoj se koristi izraz "O ljudi!" jeste mekanska sura, izuzev sure El-Hadždž, koja na kraju sadrži taj ajet i medinska je. Kod medinskih sura umjesto ovog temina kod obraćanja se koristi izraz "O vi koji vjerujete!". Ovo je i razumljivo s obzirom na vremenski period i fazu u objavi Kur'ana;
  • Svaka sura koja u sebi sadrži sedždu jeste mekanska;
  • Svaka sura koja u kojoj se kazuje o poslanicima i nestalim narodima jeste mekanska, izuzev sure El-Bekare;

Općenito, u mekanskim surama se govori o tevhidu, akidi, džennetu i džehennemu ali se za razliku od medinskih sura, vrlo malo kazuje o šerijatskim propisima i zakonima.

TakođerUredi

ReferenceUredi

  1. ^ Koje su to mekkanske a koje medinske sure Pristupljeno 1. 11. 2015.
  2. ^ Mekkanske i medinske sure Pristupljeno 1. 11. 2015.
  3. ^ Tefsir (PDF) Pristupljeno 2. 6. 2016.
  4. ^ Sure Pristupljeno 2. 6. 2016.