Oružane snage Republike Hrvatske

(Preusmjereno sa Hrvatska vojska)

Oružane snage Republike Hrvatske (skraćeno OSRH) je službeni naziv za Hrvatsku vojsku (HV). Oružane snage štite suverenitet i nezavisnost Republike Hrvatske te brane njenu teritorijalnu cjelovitost, što im je glavna zadaća. Pored toga, OSRH mogu učestvovati u međunarodnim mirovnim, humanitarnim i drugim operacijama i misijama, obavljati određene zadatke u stanju neposredne ugroženosti, te pružati pomoć institucijama civilne vlasti i stanovništvu u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća. Oružane snage RH razvile su se iz Zbora narodne garde 3. novembra 1991. godine.

Oružane snage Republike Hrvatske
Seal of the Armed Forces of Croatia.png
Utemeljena1991.
GraneHrvatska kopnena vojska
Hrvatska ratna mornarica
Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protivzračna odbrana
ŠtabGlavni štab OS RH
Vodstvo
Vrhovni komandantZoran Milanović
Načelnik štabageneral-pukovnik Drago Lovrić
Ministar odbraneDamir Krstičević
Podaci o brojnom stanju
Vojno sposobniod 18 god.
Broj raspoloživih za vojnu službu835.712, dobi 15-49 (2008).
Broj sposobnih za vojnu službu671.323, dobi 15-49 (2008).
Broj godišnje stasalih za vojnu službu48.500 (2008).
Aktivni sastav18.000
Rezervni sastav90.000
Troškovi
Vojni budžet980 miliona $
Procent BDP-a2.0% (2020).
Pripadnici hrvatske kopnene vojske

Oružane snage organizirane su u Glavni stožer, zapovjedništva, jedinice i ustanove Oružanih snaga. Oružane snage sastoje se od grana, rodova, služba i struka. Grane OSRH su:

Oružane snage imaju mirnodopski i ratni sastav. Mirnodopski sastav Oružanih snaga čine aktivne vojne osobe, državni službenici i namještenici raspoređeni u Oružane snage, kadeti, regruti te rezervisti kada se nalaze na vojnoj vježbi u Oružanim snagama. Ratni sastav Oružanih snaga, pored prethodno navedenih osoba, čine i ostali rezervisti.

Vrhovni zapovjednik OSRH je predsjednik Republike Hrvatske.

UstrojUredi

 
Mimohod pripadnika OSRH za Dana državnosti

Sadašnji ustroj Oružanih snaga na snazi je od 1. januara 2003. godine, a obuhvata Glavni štab s prištabskim jedinicama, granske komande Hrvatske kopnene vojske, Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protivzračne odbrane, te Komanda za združenu izobrazbu i obuku i Komandu za logistiku.

Vojne lica su:

 • aktivna vojna osoba – osoba primljena u službu na osnovu ugovora ili rješenja o prijemu. Aktivne vojne osobe su:
  • aktivni vojnik, mornar,
  • aktivni podoficir (hrv. dočasnik)
  • djelatni oficir (hrv. časnik) (niži i viši oficiri te generali i admirali).
 • regrut (hrv. ročnik) - osoba na odsluženju 6-mjesečnog vojnog roka
 • rezervista (hrv. pričuvnik) – osoba iz rezervnog sastava na izvršavanju vojne obveze
 • kadet – osoba na školovanju na vojnoj školi na osnovu ugovora o školovanju

Podoficiri i oficiri su osobe koje uz odgovarajuću civilno obrazovanje imaju potreban stepen vojnih znanja i vještina i ovlašteni su za zapovijedanje jedinicama, zapovjedništvima i ustanovama Oružanih snaga.

Organizacijska strukturaUredi

 
Struktura OS RH (2009.)

Sadašnja organizacijska struktura Oružanih snaga od 2008. godine temelji se na Dugoročnom planu razvoja OS RH[1] i obuhvata Glavni štab s prištabskim jedinicama, granske komande Hrvatske kopnene vojske, Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protivzračne odbrane, Komanda za poršku te Hrvatska vojna akademija. Dotadašnji ustroj OS RH bio je utemeljen prvenstveno na konceptu individualne obrane i bio je usmjeren na izgradnju i održavanje sposobnosti za obranu nacionalnog teritorija, a bio je razvijan na iskustvima Domovinskog rata. Sadašnja struktura prilagođena je novim zadaćama koje su pred Oružane snage postavljene u strateškim dokumentima obrane.[2]

Glavni štab OS RHUredi

Glavni štab je združeno tijelo ustrojeno u okviru Ministarstva obrane. Nadležno je za razvoj, ustrojavanje, opremanje, uvježbavanje i funkcioniranje prvog strateškog postroja (stalno spremne snage) i drugog strateškog postroja (pričuva). Na čelu Glavnog štaba je načelnik Glavnog štaba koji je nadređen komandama, jedinicama i ustanovama OS RH, a u miru odgovora vrhovnom zapovjedniku za Plan upotrebe OS i vojne elemente borbene spremnosti. Načelnik Glavnog štaba odgovara ministru obrane za provedbu zapovjedi i izvještava ga o provedbi.

Načelnik Glavnog štaba OS RH je general zbora Drago Lovrić, koji je na toj dužnosti od 2011. godine.

Hrvatska kopnena vojskaUredi

Hrvatska kopnena vojska najznačajnija je i brojčano najveća sastavnica Oružanih snaga Republike Hrvatske, čija je uloga i namjena promicanje i zaštita vitalnih nacionalnih interesa Republike Hrvatske, obrana suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti države. Temeljna zadaća je spriječiti prodor agresora u dubinu teritorija, sačuvati vitalne strategijske objekte, osigurati mobilizaciju ratnog sastava i pobjediti agresora. Komanda HKoV-a smješteno je u Karlovcu.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvoUredi

 
Zrakoplov MiG-21

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protivzračna odbrana grana je Oružanih snaga Republike Hrvatske čija osnovna zadaća je osiguranje suverenosti zračnog prostora Republike Hrvatske te pružanje zrakoplovne podrške drugim granama u provedbi njihovih zadaća u zdruđenim operacijama. Nositelj je i organizator integriranog sistema protivvadušne odbrane Republike Hrvatske. Komanda HRZ-a smješteno je u Zagrebu.

Hrvatska ratna mornaricaUredi

 
Raketna topovnjača RTOP-41 Vukovar

Hrvatska ratna mornarica grana je Oružanih snaga Republike Hrvatske čija je uloga i namjena štititi integritet i suverenitet Republike Hrvatske na moru i s mora. Nositeljica je i organizatorica pomorske obrane Republike Hrvatske. Komanda HRM smještena je u Splitu.

Osim zadaća odbrane integriteta i suvereniteta Republike Hrvatske na moru, HRM je uključena u traganje i spašavanje, nadzor pomorskog prometa, spriječavanje brodova u kriminalnim i drugim nedopuštenim aktivnostima, zaštiti prirodnih bogatstava, zaštiti okoliša, pomoć brodovima u plovidbi, pružanju pomoći u gašenju velikih požara, kao i kod drugih elementarnih i tehnoloških katastrofa.

Tijekom 2008. godine u okvriu HRM ustrojena je Obalna straža Republike Hrvatske.

Komanda za potporuUredi

Komanda za potporu je najznačajniji dio logističkog sistema OS RH i nositelj je provedbe logističke, sanitetske i dijela personalne potpore za OS RH.

Osim Komande za potporu, logistički sistem OS RH sačinjavaju i ostali logistički elementi u granama, komandama, jedinicamaa i ustanovama OS RH.

Hrvatska vojna akaemijaUredi

Hrvatska vojna akaemija je visoko obrazovna vojna ustanova OS RH čija je primarna uloga školovanjem pripremati i osposobljavati oficire, podoficire i državne službenike u OS RH za provedbu zadaća određenih strateškim dokumentima i misijama i zadaćama OS RH.

Međunarodna vojna kooperacijaUredi

Sudjelovanje u mirovnim misijama (stanje: februar 2009.)[3]
Mirovna misija Organizacija Država Broj pripadnika OS RH
UNMOGIP Ujedinjeni narodi Indija i Pakistan 8 vojnih posmatrača
EUFOR Tchad/RCA Evropska unija Čad 15 pripadnika
ISAF NATO Afganistan 300 pripadnika
MINURSO Ujedinjeni narodi Zapadna Sahara 7 vojnih posmatrača
UNMIL Ujedinjeni narodi Liberija 4 štabna oficira
MINUSTAH Ujedinjeni narodi Haiti 3 štabna oficira
UNOCI Ujedinjeni narodi Côte d'Ivoire 2 vojna posmatrača
UNFICYP Ujedinjeni narodi Kipar 4 vojna posmatrača
UNOMIG Ujedinjeni narodi Gruzija 3 vojna posmatrača
UNMIS Ujedinjeni narodi Sudan 5 štabnih oficira
UNIFIL Ujedinjeni narodi Liban 1 štabni oficir
BINUB Ujedinjeni narodi Burundi 1 štabni oficir
UNDOF Ujedinjeni narodi Golanska visoravan - Sirija i Izrael (prekinuto) 1 štabni oficir,
94 pripadnika 2. CROCON
MINURCAT Ujedinjeni narodi Centralnoafrička Republika i Čad 2 štabna oficira

GalerijaUredi

Također pogledajteUredi

Vanjski linkoviUredi

ReferenceUredi

 1. ^ Dugoročni plan razvoja OS RH 2006. - 2015.
 2. ^ "Strateški pregled obrane, MORH, Zagreb, 2005" (PDF). Arhivirano s originala (PDF), 16. 2. 2008. Pristupljeno 27. 4. 2014.
 3. ^ "Broj pripadnika OS RH u mirovnim misijama UN-a, MORH". Arhivirano s originala, 22. 3. 2009. Pristupljeno 27. 4. 2014.