Genetičar

Biolog koji proučava genetiku

Genetičar je akademski obrazovana osoba u oblastima fundamentalne ili primijenjene biologije, odnosno u svim studijskim pravcima prirodnih, biomedicinskih i biotehničkih nauka. U najslobodnijem smislu opis genetičara može se izvesti i iz "povratne sprege": genetika je ona nauka kojom se bave ljudi koji za sebe misle da su genetičari ili da se "razumiju u genetiku".

Genetičari proučavaju genetiku, nauku o genima, nasljeđivanju i genetičkim varijacijama, od molekulske do populacijske i više razine. Pritom primjenjuju odgovarajuće metode terenskih, laboratorijskih i teorijskih istraživanja. U svim tim područjima temeljni pristup predmetu i problemu istraživanja je genetička analiza.

Genetičari mogu biti zaposleni kao istraživači ili edukatori, ali su u praksi najuspješniji oni koji se paralelno dokazuju u obje ove oblasti. Mogu biti konsultanti u različitim oblastima specijalizacije odabranog profesionalnog usmjerenja biolozi, medicinari, istraživači u poljoprivredi i šumarstvu i laboratorijama različitog profila.

Genetičari evaluiraju pacijente ili druge zainteresirane osobe u vezi s nasljednim bolestima ili urođenim malformacijama, postavljaju im dijagnozu i brinu se o njima. Također se bave genetičkim konsultiranjem i/ili mutacijskim testiranjem. Adekvatne aktivnosti obavljaju i u oblasti fundamentalne biologije, poljoprivrede i šumarstva.

Genetičari prate razvoj mnogih oblasti, poput biologije (naročito molekulske, citologije, mikrobiologije), hemije, fizike, bioinformatike, matematike.

Genetičari mogu raditi u mnogim oblastima i obavljati razne vrste poslova. Postoji dosta karijera za genetičare vezanih za medicinu, poljoprivredu, šumarstvo, divlje biljke i životinje, opće nauke i brojnim drugim poljima djelovanja.

Karijere

uredi