Evropska ekonomska zajednica

Evropska zajednica (European Community - EC) jedna je od najznačajnijih evropskih organizacija i osnovana je 25. marta 1957. potpisivanjem Rimskog ugovora. Tada je nosila naziv Evropska ekonomska zajednica (European Economic Community). Riječ Ekonomska je uklonjena iz naziva 1992 pri potpisivanju Maastricht ugovora kojim je Evropska Zajednica učinjena jednom od prva tri potporna stuba Evropske Unije, koji se i nazivaju Stubovi društva.

Evropska zajednica uredi

Evropska zajednica je ime dato zajedničkoj organizaciji European Economic Community (EEC), the European Atomic Energy Community (Euratom) i Evropskoj zajednici za ugalj i čelik (ECSC), kada su njihovi organi ujedinjeni ugovorom iz 1967. Tehnički danas se naziv odnosi samo na Euratom i EE pošto je 2002. ECSC istekao.

EEC, koja je osnovana 1958 i kojoj su budući ugovori samo povećavali sfere djelovanja, je uskoro postala najvažnija od ove tri organizacije. Druge dvije organizacije su ostale relativno ograničene. ECSC je prestao postojati kada je istekao ugovor kojim se ova organizacija osnovala. Nisu učinjeni napori da se ona održi a njena sredstva i imovina su preneseni na EC.

Stupanjem Maastrichtskog ugovora na snagu Evropska Ekonomska Zajednica je promijenila ime u Evropska Zajednica. Ova Evropska zajednica zajedno sa ECSCom i Euratom je postala poznata kao Evropska Unija koja postoji i danas.

Evropska ekonomska zajednica uredi

Evropska Ekonomska Zajednica (European Economic Community - EEC) je organizacija ustanovljena potpisivanjem Rimskog Ugovora između Belgije, Francuske, Italje, Luksemburga, Holandije, i Zapadne Njemačke, zemalja koje su poznate i kao Zajedničko tržište (Common Market) ili Šest (the Six). Cilj EECa je bio ekonomska unija zemalja članica koja bi vodila i njihovoj političkoj uniji. Kretala se prema slobodnoj trgovini robe, rada i kapitala i razvijanju jedinstvenih politika o socijalnoj brizi, radu, poljoprivredi, transportu i vanjskoj trgovini.

1956, Ujedinjeno Kraljevstvo je predložilo uključivanje Zajedničkog Tržišta (Common Market) u šira evropska područja slobodne trgovine. Nakon što su prijedlog izglasali predsjednik Charles de Gaulle i Francuska u novembru 1958, Velika Britanija i Švedska su osnovali European Free Trade Association (EFTA) kojoj su se pridružile i druge zemlje izvan Zajedničkog Tržišta. EFTA i EEC su potpisale brojne sporazume kojima se postigla uniformisanost ove dvije organizacije i do 1995. sve osim četiri zemlje su se pridružile Evropskoj Uniji.

Jedna od prvih značajnih postignuća EECa je bilo uspostavljanje jedne vrijednosti poljoprivrednih proizvoda (1962), a već 1968. neke takse unutar zemalja potpisnica su bile ukinute.

Budućnost uredi

Potpisani ali neratificirani Evropski Ustav će ujediniti Evropsku Zajednicu sa ostala dva stuba nosača Evropske Unije tako da će Evropska Unija postati pravni nasljednik i EECa i sadašnje Evropske Unije.

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi