Emina (sevdalinka)

"Emina" je sevdalinka nastala na tekst mostarskog pjesnika Alekse Šantića, koji je napisao pod utiskom ljepote Mostarke Emine Sefić. Iako je prvobitno sama pjesma prvi put objavljena 1902. u časopisu Kolo, kasnije je postala popularna sevdalinka koju su izvodili mnogi umjetnici iz bivših jugoslavenskih republika.

Aleksa Šantić, autor "Emine"

Emina Sefić

Emina Koluder (rođ. Sefić) rođena je 1884. u Mostaru. Njen otac bio je istaknuti imam u Mostaru, a porodica je živjela u blizini Starog mosta i bili su komšije slavnom pjesniku Aleksi Šantiću.

Emina se udala za Avdagu Koludera, odselila se iz rodnog grada i imala je 14-ero djece. Umrla je 1967. u 83. godini.[1] Njena praunuka, Alma Ferović, sopranistica je i nastupala je s Elton Johnom i A. R. Rahmanom.[2]

27. maja 2010. bronzana statua Emine otkrivena je u Mostaru na Šantićev 142. rođendan. Statuu je izvajano Zlatko Dizdarević u periodu od tri mjeseca i nije bila zasnovana na njenim fotografijama, nego je to bila umjetnička vizija bosanske ljepote. Oblikovana je s odjećom koje su žene nosile u Bosni i Hercegovini na prelazu u 20. vijek.[3]

"Emina" danas

Po predanju, posljednju strofu, koja je dodana izvornom Šantićevom tekstu, izrekla je Sevda Katica, usmeni kazivač narodnih pjesama, kad joj je Himzo Polovina donio vijest o smrti opjevane Emine. Pjesmu su mnogi izvodili sa dodatkom Sevdinih stihova, dok su je Himzo Polovina i Ibrica Jusić kao takvu snimili na nosače zvuka.

Također pogledajte

Reference