Broj e zove se još Eulerov (fon. Ојlerov) broj ili Napierova konstanta je baza prirodnog logaritma. U sadašnjoj matematici jedan je od značajnijih brojeva. U tu grupu spadaju još 0 (broj), 1 (broj), pi (π) i imaginarna jedinica (i).

Eulerov broj broj je iracionalan i transcedentalan broj. On iznosi

e ≈ 2,71828 18284 59045 23536 02874 71352 ...

Definicija uredi

Broj e je

 1. Granična vrijednost beskonačnog niza
   
 2. Zbir beskonačnog niza :
   
  Gdje je n! faktorijel n.
 3. Pozitivna vrijednost koja zadovoljava
   
  Ekvivalencija između ova tri iskaza može se dokazati.
 4. Susreće se i kao dio eulerovog identiteta: