Ekvivalencija

Neka su data dva suda : i :. U slučaju da su date dvije tačne implikacije

dobijamo novi sud

koji nazivamo ekvivalencija. On je tačan samo onda ako su sudovi : i : istovremeno istiniti ili neistiniti.

Važi zakon komutacije

Tabela istinitosnih vrijednosti
Sud Sud
T T T T T
T N N T N
N T T N N
N N T T T

Poznate ekvivalencijeUredi

Tačne iskaze nazivamo još i tautologijama. Evo nekih

Komutacija konjukcije i disjunkcije

 

 

Distributivnost konjunkcije prema disjunkciji

 

Distributivnost disjunkciji prema konjunkciji

 

Asocijativnost konjunkcije i disjunkcije

 

 

Zakon isključenja trećeg

 

 

Zakon kontrapozicije

 

De-Morganovi zakoni

 

 

Zakon uklanjanja dvojne negacije

 

IzvoriUredi

Logika, skupovi i relacije