Vlatko Tumurlić

Vlatko Tumurlić je bio krstjanin, pripadnik Crkve bosanske, diplomata u službi porodice Pavlovići. Krstjanin Vlatko Tumurlić poznatiji je kao diplomata, poslanik u službi porodice Pavlovići, nego po svom mjestu i ulozi u hijerarhiji Crkve bosanske.

Zajedno sa drugim poslanicima predstavljao je kneza Pavla Radenovića u pregovorima sa Dubrovčanima tokom bosansko-dubrovačkog rata 1403-1404., a zastupao je i vojvodu Radoslava Pavlovića u rješavanju sudbine grada Sokola u Konavlima 1423. Ti poslovi pokazuju da su pripadnici Crkve bosanske bili odgovarajući i dovoljni garanti Dubrovčanima u najvažnijim pitanjima koja su imali sa bosanskim velmožama Pavlovićima. Otuda se uzima da je Crkva bosanska tokom 15. vijeka bila respektirana kao stabilan okvir u rješavanju bitnih državnih pitanja u srednjovjekovnoj Bosni, da su velmože poštivali tu njenu snagu, a i da su Dubrovčani to znali i redovno tražili da predstavnici Crkve bosanske budu uključeni u važnim pitanjima.

Literatura

uredi
  • Pejo Ćošković, Krstjanin Vlatko Tumurlić i njegovo doba (1403.-1423.), Croatica Christiana Periodica XIX/35, Zagreb 1995, 1-54.