Turkijski narodi

Turkijski narodi

Naseobine turkijskih naroda

Osnovna podjela: (4 glavne grane); A) Sjeveroistočni; B) Sjeverozapadni (Kipčaki); C) Jugoistočni; D) Jugozapadni (Oguzi).

 • 1. Afšari (Afshars).- najraštrkanija grupa Turaka u Iranu, oko 100.000, po jeziku su srodni Azerima. Žive na obalama jezera Urmia kod Zanjana; duž granice Kurdistana; južno od Kermana i u Khorasanu. Nemaju nikakvog političkog jedistva, ipak svi se nazivaju imenom Afšari i razlikuju svoje pojedine grupe od ostalih Turkijaca ili ne-Turkijaca.
 • 2. Altajci (Ojroti). Rusija, u planinama Altaj i Alatau, nekoliko plemena: Teleuti, Telengi, Ojroti
 • 3. Aynu (Ainu, Abdal).- Kina. 5.000. Ne smiju se pobrkati sa narodom Ainu na Sahalinu i Hokaidu.
 • 4. Azeri (Azerbejdžanci, Azerbejdžanci). – Azerbejdžan, Iran (šijiti).
 • 5. Balkari (Balkars), Rusija. Ogranak Karačajaca. Žive u Kabardino-Balkariji s nesrodnim Kabardincima. 1944. deportirani u Sibir zbog kolaboracije sa nacistima. 1957. vraćaju se konačno kući. U 15. vijeku oni i Kabardinci (ne svi) primili su islam od Krimskih Tatara i Osmanlijskih Turaka.
 • 6. Baškiri (Baškorti; Bashkirs), u Baškortostanu, Rusija.
 • 7. Čagatajci.- Turkmenija
 • 8. Čulimski Tatari. Rusija
 • 9. Čuvaši.- govore poseban turkijski, vjeruje se da potječu od Prabugara. U Čuvaškoj republici, Rusija
 • 10. Dolgani. Rusija
 • 11. Gagauzi. –Moldova (153.000; 1989.), Ukrajina, Rumunija, Bugarska. Potomci Seldžuka.
 • 12. Hakasi (Abakanski Tatari; Khakass).- Rusija, u Autonomnoj oblasti Hakasija. Plemena: Sagajci, Beljtiri, Kiziljci.
 • 13. Horasanski Turkijci (Khorasan Turks). Iran.
 • 14. Ilsavan (Shahsavan, Shahseven). Kolektivno ime za oko 50 plemena u Istočnom Azerbejdžanu, Iran. Oko 100.000, stočari i nomadi. Ljeti vode stoku na ispašu po visokim padinama Sabalana, dok se zimi spuštaju na Dasht-e Moghan, kod rijeke Aras, koja čini granicu između Rusije i Irana.
 • 15. Jakuti. Rusija. Nastali miješanjem lokalnih i turkijskih plemena.
 • 16. Juruci.- Balkan (Sjeverna Makedonija), Turska.
 • 17. Kajari (Qajars). Čine malenu turkijsku enklavu među Mazanderanima u Iranu. Tek nešto ih je stalno naseljenih, ostali su nomadski stočari.
 • 18. Karačajci . Rusija, u Karačajevo-Čerkeškoj republici. Muslimani su. Kao i Balkarci bili su deportirani u središnju Aziju tokom rata.
 • 19. Karakalpaci. Uzbekistan.
 • 20. Karagasi (Tofalari, Sajanski Samojedi). Turcizirani Samojedi, Rusija.
 • 21. Karaim .- Turkijska grupa u Litvaniji.
 • 22. Karapahi (Karapakhs). Manje tursko pleme nastanjeno u Iranu u Khorasanu i duž južne obale jezera Urmia.
 • 23. Kašgai (Qashqais).- Iran, konfederacija od nekoliko (većinom šijitskih) plemena Turkijaca u provinciji Fars; 250.000. Od 1960. mnogi su naseljeni po selima i gradovima.
 • 24. Kazasi (Kazaki). Kazahstan. Oni su nastali odvajanjem od Uzbeka. Sadašnji Kazasi formirali su se sredinom 15. vijeka. Prvi vođa bio im je Khan Kasym (vladao od 1511-23), koji je ujedinio kazačka plemena.
 • 25. Khalaj Turci. –Iran, 17.000
 • 26. Kirgizi. Kirgizija; 3.000 u Afganistanu (na Pamiru), većina 1978. pobjegla u Pakistan nakon što su sovjetske i afganske trupe upale u Wakhan. Žive u jurtama.
 • 27. Krimski Tatari.
 • 28. Kumici (Kumiki) - sjeverni Dagestan, Rusija. Potomci srednjoazijskih Kipčaka.
 • 29. Nogajci. Rusija. Crni i Bijeli. U stepama Dagestana (jedna grupa) i druga u Stavropoljskom kraju. Govore različite jezike.
 • 30. Salar Ujguri.- Kina.
 • 31. Šori (Shor).- Rusija.
 • 32. Tatari. U Tatarstanu (3.8 miliona), Rusija. Jezik pripada grupi Kipčak. Sastoje se od više velikih grupa rasipanih po Rusiji i Ukrajini.
 • 33. Turci.- Turska.
 • 34. Turki. –Kina. Ogranak Gagauza. 30 domaćinstava.
 • 35. Turkmeni (Turkomani). Tukmenija; u Afganistanu 12 plemena, 200.000 (1990). U Iranu žive u kraju zvanom Turkoman Sahra, 250.000 (1986). Oni su porijeklom od srednjovjekovnih Oguza čija je pradomovina bila u Mongoliji i oko jezera Bajkal, bili su konfederacija poznata kao Devet Oguza. Od 10. vijeka oni se već nalaze u Kazahstanu sjeverno od Aralskog jezera. Ime im se prvi puta spominje u izvorima iz 10. vijeka. Klanski vođa Seljuk osniva dinastiju i carstvo koje nosi njegovo ime, a srž mu čine oni elementi Oguza što migriraju južno u Afganistan i Iran. Središte carstva bilo je u Iranu. Otuda se dijelovi Oguza šire u sadašnji Azerbejdžan i Anatoliju.
 • 36. Tuvinci. Rusija, 314.000 (1995), u Tuvi.
 • 37. Ujguri. Žuti (Zapadni), Istočni.
 • 38. Urumi.- Ukrajina.
 • 39. Uzbeci. Afganistan, 1.3 miliona; Uzbekistan, Tadžikistan, Turkmenistan i manja grupa u Iranu (Khorasan), u susjedstvu plemena Karapaha.

Također pogledajte uredi