Tomislav Kraljačić

Tomislav Kraljačić, historičar (19361993).

Tomislav Kraljačić
Rođenje (1936-01-21) 21. januar 1936.
Plužine, Kraljevina Jugoslavija
Smrt23. septembar 1993(1993-09-23) (57 godina)
Beograd, SRJ
Zanimanjehistoričar

Studij historije završio je na Odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Sarajevu 1959. Postdiplomski studij završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odbranivši magistarski rad pod nazivom: Radikalna stranka u Bosni i Hercegovini od 1919. do 1926. 1971. Doktorsku disertaciju pod nazivom: Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882-1903) odbranio je na Filozofskom fakutetu u Sarajevu 1982.

Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu radio je od 1972. Prošao je sva univerzitetska zvanja od asistenta preko docenta (1982), vanrednog (1984) i redovnog profesora 1989. na predmetu Opća historija novog vijeka sa savremenom historijom. Bio je predsjednik Odsjeka za historiju, potpredsjednik Savjeta fakulteta i prodekan na OOUR-a za filozofiju. Bio je član redakcije Godišnjaka Društva istoričara BiH i Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika Jugoslavije, te član redakcije Istorije naroda Jugoslavije 19. stoljeća. Boravio je na Univerzitetu u Manhajmu 1981/1982, a tokom 1984. specijalizirao je modernu historiju Njemačke u Institutu za evropsku historiju u Majncu. Naučni interes Tomislava Kraljačića bila je historija Bosne i Hercegovine pod austrougarskom vlašću (1878-1918) te u periodu između dva svjetska rata. Najvažnije njegovo djelo je knjiga Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882-1903), (Veselin Masleša, Biblioteka Kulturno nasljeđe, Sarajevo, 1987, str. 567). Napustio je Filozofski fakultet u Sarajevu i prešao u Beograd 1992.

LiteraturaUredi

  • Spomenica 60. godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1950–2010), Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, 129-130.