TmačaArt je časopis za dramu, teatar i odgoj pokrenut 1999. godine u Mostaru. Izdaje ga CDOBiH (Centar za dramski odgoj Bosne i Hercegovine). Časopis je sastavni dio stručne literature na akademijama scenskih umjetnosti u zemljama bivše Jugoslavije. Štampa se u tiražu od 600 primjeraka i jedini je teatarski časopis koji izlazi u Bosni i Hercegovini.

Nagrade

uredi

TmačaArt ustanovio je nagrade:

  • "Ključ Tmače" za najbolju bh. predstavu u protekloj godini
  • "Ključ Tmače" za najbolju akademsku predstavu
  • "Tmačin prsten" za najbolju mušku i žensku ulogu u BiH u protekloj godini
  • "Ključ Tmače MESS-a" za autorski stav u predstavama Međunarodnog teatarskog festivala MESS

Nagrade se dodjeljuju u februaru svake godine na osnovu ankete provedene među bh. dramskim umjetnicima, teatrolozima, kritičarima i novinarima.

Dobitnici nagrade

uredi

Ključ Tmače za najbolju bh. predstavu

uredi
  • Predstava "Noževi u kokošima" (David Harrower, režija Damir Zlatar-Frey) u izvedbi "Kamernog teatra 55 Sarajevo (2001.)
  • Predstava "Helverova noć" (Ingmar Vilkvist, režija Dino Mustafić) u izvedbi "Kamernog teatra 55 Sarajevo (2004.)
  • Predstava "Četvrta sestra" (Januš Glovacki, režija Dino Mustafić) u izvedbi Kamernog teatra 55 Sarajevo (2005.)

Ključ Tmače za najbolju akademsku bh. predstavu

uredi
  • Predstava "Prevrtač" (Nenad Vujadinović, mentor Dino Mustafić) u izvedbi Akademije dramskih umjetnosti Tuzla i Teatra Kabare Tuzla (2004.)
  • Predstava "Pacijent doktora Frojda", Akademije umjetnosti Banja Luka (2005.)

Tmačin prsten

uredi

Vanjski linkovi

uredi