Centar za dramski odgoj Bosne i Hercegovine

Centar za dramski odgoj Bosne i Hercegovine (CDOBiH) osnovan je marta 1997. Član je Međunarodne asocijacije za dramu, teatar i odgoj IDEA (International Drama and Education Association). Od 1999. godine izdaje časopisa za dramu, teatar i odgoj TmačaArt.

Osnovni ciljevi i zadaci CDOBiH su razvoj dramskog odgojnog rada, govorne kulture i kulture javnog nastupanja te razvoj metodike dramskog odgoja. CDOBiH ujedno surađuje s prosvjetnim i dramsko-obrazovnim ustanovama, i pruža pomoć dramski nadarenim učenicima.

Također pogledajteUredi

Vanjski linkoviUredi