Telekomunikacije

Telekomunikacija (od grčke riječi tele: dalek, udaljen i latinske communicare: zajedno raditi, saopštiti) označava uopćeno svaku razmjenu informacija preko jedne određene udaljenosti ali bez materijalnog (naprimjer u obliku pisma) transporta.

Već u 18. vijeku su se koristili signali semafora i heliografa kao jedna vrsta telekomunikacije. Danas se pod pojmom telekomunikacije u užem smislu podrazumijeva razmjena podataka uz upotrebu elektrotehnike, elektronike i druge moderne tehnologije. Prve telekomunikacione službe u tom smislu bile su telegrafija i telefonija. Još prije samog nastanka modernih računara postojali su na daljinu upravljani procesi za pogon raznih mašina. Telekomunikacione službe su elementrani dio današnje infrastrukture. Zbog toga je njihov razvoj (da bi se izbjegao prostorni disparitet) zadatak društva (u praksi uglavnom zadatak države).

Privreda

uredi

Firme telekomunikacione branše se dijele na:

  • Firme za telekomunikacione mreže (Carrier)
  • Firme za telekomunikacione usluge (Service Provider)
  • Firme za proizvodnju telekomunikacione opreme (Supplier)

Firme

uredi

Deset najvećih telekomunikacionih firmi na svijetu su:

Statistika: 11/2004

Najveći proizvođači telekomunikacione opreme su: