Tamiš je rijeka koja izvire u sjevernim dijelovima rumunskih Karpata, u dijelu pod nazivom Cernei planine.

Tamiš
Rijeka
Rijeka Tamiš

Prolazi kroz cijeli Banat, a ušće mu je kod Pančeva, gdje se ulijeva u Dunav.

Ukupna dužina Tamiša iznosi 359 km. U rumunskom dijelu se nalazi 241 km, a u srbijanskom 118 km.

Još u antičkim, rimskim, vremenima spominje se ime Tamiša kao Tibiscus i Tibisis.

Drenažni dio Tamiša obuhvata površinu od 13.085 km2, od toga u Rumuniji 8.085 km2, a u Vojvodini (Srbija) 5.000 km2. Pošto se ulijeva u Dunav, Tamiš pripada crnomorskom slivu.

Ulaskom u Banat Tamiš postaje spora, ravničarska rijeka, koja je tek u posljednjih 60 km plovna. Najvažnija luka na Tamišu se nalazi u Pančevu, dok uzvodno postoje mnogi ribnjaci, a najveći su u Banatskom Despotovcu, Uzdinu, Sakulama i Slatini.

Pritoke

uredi

Tamiš ima veliki broj malih pritoka. Najveći broj ih je u Rumuniji: Raul Rece, Slatina, Valea Mare, Rugiu, Paraul Lung, Armeniş, Sebeş, Bistra reka, Şurgani, Timişana, Pogăniş, Timişul Mort i Vena Mare. Na svom putu kroz Vojvodinu Tamiš ima samo jednu jedinu pritoku, a to je Brzava.

Vanjski linkovi

uredi

Karte

uredi
  • Harta judeţului Timiş [1]
  • Harta Munţii Poiana Rusca [2]
  • Harta Munţii Ţarcu/Muntele Mic [3]
  • Harta Judeţului Caraş-Severin [4]