Suptropi ili suptropska područja su jedna od klimatskih zona Zemlje. To su područja između tropa u dijelu prema ekvatoru i umjerene zone prema polovima, otprilike između 25° i 40° sjeverne i 25°i 40° južne širine. Ova područja imaju tipična tropska ljeta, dok zime nisu tropske. Postoje tri različita tipa suptropskih područja: sušna, vlažnih zima i uvijek vlažna.

Suptropi

Prema vrlo raširenoj definiciji, suptropskim se područjem smatra ono, gdje je srednja godišnja temperatura viša od 20 °C, ali srednja temperatura najhladnijih mjeseci je niža od 20 °C.

Sušni suptropi

uredi

Obilježja klime

Obilježja vegetacije

Primjeri

Sahara, pustinja Atakama, Bliski istok

Suptropska područja s vlažnim zimama - sredozemna klima

uredi

Obilježja klime

  • vegetacija traje cijelu godinu
  • zimi pada kiša
  • klima je aridna samo ljeti

Obilježja vegetacije

Prevladava tip vegetacije s tvrdim lišćem (makija), obilježen u području Mediterana i na obalama Kalifornije zimzelenim vrstama hrastova - česvinom (Quercus ilex), hrastom plutnjakom (Quercus suber) i Quercus coccifera L., kao i poluzimzelenim makedonskim hrastom (Quercus trojana). Ta područja u Australiji posebno su obilježena dvjema vrstama eukaliptusa , Jarrah (Eucalyptus marginata) i Marri (Eucalyptus calophylla). U Kaliforniji tu rastu mnoge vrste četinjača (Coniferae, Pinidae), među kojima posebnu pažnju izazivaju mamutovci (Sequoioideae). Zbog ranije nemilosrdne sječe šuma mnogi su krajevi sasvim goli, nema šume. Ali, gdje šume postoje, odlikuju se velikim brojem endemskih vrsta pa se svrstavaju u 25 područja s najvećim biološkom raznovrsnošću (biodoverzitet) na zemlji.

Primjeri

područje Sredozemlja, središnji dio Čilea, jugozapadni dio Australije, Južna Afrika oko njenog najjužnijeg dijela

Uvijek vlažni suptropi

uredi

Obilježja klime

  • razdoblje vegetacije traje cijelu godinu
  • maksimum padavina je u ljeto

Obilježja vegetacije

  • Ovdje rastu miješane šume s velikim brojem vrsta, ali s manje epifita nego u tropskim šumama. U jugoistočnom dijelu Kine, koji se smatra globalnim centrom biološke raznovrsnosti, još uvijek žive mnogi rodovi koji su inače u drugim područjima izumrli.