Likovna umjetnost

Likovna umjetnost (plastična umjetnost, prostorna umjetnost) je umjetnost koja kao oblik komunikacije koristi likovni jezik. Ona je dio opšteg svijeta umjetnosti kojemu pripadaju još: književnost, muzika, ples, gluma, film, itd. Likova umjetnost se razlikuje od drugih umjetnosti po tome što nju doživljavamo prije svega vizualno - gledanjem.

Mona Lisa je najprepoznatljivija slika u zapadnoj umjetnosti.

Likovni jezik

uredi
 
Paul Gauguin, Portret slikara Vincent van Gogha kako slika suncokrete.

Dok se književnost izražava pomoću riječi, muzika pomoću zvuka, ples pokretom, likovna umjetnost se izražava oblicima (crtom, bojom i volumenom). Obliklik, otud toj umjetnosti i ime. Imaju i drugi naziv - plastične umjetnosti (naglašava opipljivost ovih umjetnosti), a još ih zovu i prostorne umjetnosti (čime se naglašava da se likovne umjetnosti izražavaju u prostoru, za razliku npr. muzike koja se izražava u vremenu). Prema tome, gledati u likovnom smislu znači isto što u književnom smislu znači – čitati. A svrha likovne kulture je u tome da upućuje u likovno čitanje slike, kipa ili građevine.

Likovni oblici imaju svoj smisao koji se može pročitati poznavanjem likovnog jezika. Strukturu likovnog jezika ne čine slova, riječi, kao u konvencionalnom jeziku, nego likovni elementi: tačka, crta, ploha, površina, volumen, prostor i kompozicija. Kompozicija opet ima svoje elemente po kojima se likovni elementi slažu u skladnu cjelinu. Likovne umjetnosti prema sredstvima izražavanja dijelimo na: crtež, grafiku i slikarstvo (koje su vezane za plohu) i kiparstvo, arhitekturu i urbanizam (koje su u prostoru).

 
Fotografija kipa Bacača diska u Londonskom muzeju.
 
Tadž Mahal u Indiji, jedna je od najpoznatijih arhitektonskih građevina na svijetu.

Likovni jezik se može spoznati dijelom racionalno (umno), a dijelom likovnom intuicijom. Mi možemo govoriti samo o objektivnom i formalnom dijelu - racionalnom, dok drugi dio - iracionalni, subjektivni, pripada svijetu pojedinca.


Neki poznati bosanskohercegovački umjetnici

uredi

Također pogledajte

uredi

Vanjski linkovi

uredi