Spisak rimskih i bizantskih carica

spisak na Wikimediji
Također pogledajte: Spisak rimskih careva i Spisak bizantskih careva.
Carica Rima

Amblem Rimskog Carstva
Livija, prva carica Rima.
Prva carica Livija (27. p. n. e.)
Posljednja carica Marija (1439)

Ovo je spisak svih žena koje su bile rimska carica, tj. supruga rimskog cara, vladara Rimskog Carstva.

Rimljani nisu imali jedinstvenu titulu/naslov za taj položaj. Umjesto toga su se koristile latinske i grčke titule kao Augusta (od prvog cara Augusta), Caesarissa ili Kaisarissa (nastale od Julija Cezara), basilissa (grč. βασίλισσα), ženski oblik basileusa ili Autokratorissa, ženski oblik autokrata. U 3. vijeku su augustae također dobijale titule Mater castrorum (majka vojnih logora) i Mater patriae (majka domovine). Još jedna titula za bizantijske carice je bila "Eusebestatē Augousta" (Najpobožnija Augusta); također su se nazivale Kyria (Gospa) ili Despoina (δέσποινα), ženski oblik "despota".

Zbog prakse nekih careva da dijele Rimsko Carstvo, postojali su periodi u kojima je bilo više od jedne rimske carice. Sve rimske carice su navedene zajedno sa ko-caricama. Sve carice nisu imale titulu Augusta, niti su sve Auguste bile carice, jer bi ponekad i careva sestra ili ljubavnica dobila tu titulu. Neke Caesarisse i Despoine koje nikad nisu bile carice su navedene zbog sličnosti titula. U Istočnom rimskom carstvu su te titule bile slične današnjem pojmu "Krunska princeza".

Zapadno rimsko carstvo nije imalo nijednu poznatu vladajuću caricu, iako je relativno opskurna Ulpija Severina vladala neko vrijeme nakon smrti svog muža Aurelijana. Istočno rimsko carstvo je imalo tri službene vladajuće carice: Irena, Zoe i Teodora. Nikada nije postojao car-muž (tj. suprug vladajuće carice); međutim, bilo je nekih bračnih parova, npr. Justinijan i Teodora, koji su istovremeno obavljali vladarske poslove.


Carske supruge Rimskog Carstva uredi

Julijevsko-Klaudijevska dinastija (27. p. n. e.–68. n. e.) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Livia Drusilla
(LIVIA•DRVSILLA)
Marcus Livius Drusus Claudianus (Claudian) 30. januar 58. p. n. e. 17. januar 38. p. n. e. 16. januar 27. p. n. e. 19. august 14. n. e. 29. August
  Livia Orestilla ? ? 37. ili 38. nekoliko dana poslije vjenčanja ? Kaligula
  Lollia Paulina Marcus Lollius Paulinus Mlađi ? 38. 6 mjeseci kasnije 49.
  Milonia Caesonia ? 6 krajem 39. ili početkom 40. 24. januar 41. nekoliko sati nakon muževe smrti
Valeria Messalina Marcus Valerius Messalla Barbatus oko 17/20. 37. ili 38. 24. januar 41. 48. zbog zavjere protiv muža Klaudije
Agripina Mlađa
(IVLIA•AGRIPPINA)
(η Ιουλία Αγριππίνη)
Germanicus
(Claudian)
6. novembar 15. Nova godina 49. 13. oktobar 54. mart 59. vjerovatno zbog ljubavne afere njenog sina Nerona sa Popejom Sabinom
Claudia Octavia
(CLAVDIA•OCTAVIA)
Klaudije
(Claudian)
kraj 39. ili početak 40. 9. juni 53. 13. oktobar 54. 1. januar 61. 9. juni 62. Neron
  Poppaea Sabina Titus Ollius 30. 62. 65.
Statilia Messalina ? oko 35. 66. 9. juni 68. nakon 68.
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Godina četiri cara & Flavijevska dinastija (68–96) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Galeria Fundana Galerius (r. cca, 15), pretor oko 40. oko 50. mart 69. decembar 69. nakon 69. Vitelije
  Domitia Longina Gnaeus Domitius Corbulo oko 53. oko 70. 14. septembar 81. 18. septembar 96. oko 130. Domicijan
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Nervo-Antoninska dinastija (96–192) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Pompeia Plotina ? ? ? 28. januar 98. 7. august 117. 121/122. Trajan
  Vibia Sabina Lucius Vibius Sabinus oko 80. 100. 10. august 117. 136 ili 137. Hadrijan
  Annia Galeria Faustina Major Marcus Annius Verus 21. septembar 100. 110-115. 11. juli 138 141. Antonin Pije
  Annia Galeria Faustina Minor Antonin Pije
(Antoninska)
16. februar 125/130. 13. maj 145. 8. mart 161. kao supruga ko-cara
mart 169. kao supruga jedinog cara
175. Marko Aurelije
  Annia Aurelia Galeria Lucilla Marko Aurelije
(Antoninska)
7. mart 148/150. 164. kao supruga ko-cara mart 169. 182. Lucije Ver
Bruttia Crispina Gaius Bruttius Praesens 164. juli 178. juli 178. kao supruga ko-cara
18. mart 180. kao jedina carica
182. 182 ili 187. Komod
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Godina pet careva & Severovska dinastija (193–235) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Flavia Titiana Titus Flavius Sulpicianus ? ? 1. januar 193. 28. mart 193 nakon 193. Pertinaks
  Manlia Scantilla (gens Manlia) ? prije 153. 28. mart 193. 1. juni 193. ? Didius Julianus
  Julia Domna Arapska porodica 170. kraj 180-ih 14. april 193. kao supruga ko-cara
februar 197. kao jedina carica
april 202. kao viša carska supruga
4. februar 211. 217. Septimius Severus
  Publia Fulvia Plautilla Gaius Fulvius Plautianus
(Fulvius)
185/oko 188/189. 13. maj 145. april 202. kao niža supruga ko-cara 22. januar 205. početak 212. Karakala
  Nonia Celsa ? ? ? 8. april 217. juni 218. ? Macrinus
  Julia Cornelia Paula Julius Cornelius Paulus
(Cornelius)
? 219. početak 220. ? Elagabalus
  Julia Aquilia Severa Quintus Aquilius ? 220. 221. ?
  Annia Aurelia Faustina Tiberius Claudius Severus Proculus ? juli 221. druga polovina 221. ?
  Julia Aquilia Severa Quintus Aquilius ? 221. 222. ?
  Seia Herennia Sallustia Barbia Orbiana Augusta Seius Sallustius ? 225/226. 227. ? Alexander Severus
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Kriza 3. vijeka (235–284) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Caecilia Paulina ? ? ? 20. mart 235. 235/236. Maximinus Thrax
Furia Sabinia Tranquillina Timesitheus oko 225. maj 241. 11. februar 244. nakon 244. Gordijan III
Marcia Otacilia Severa Otacilius Severus or Severianus
(Otacilius)
? 234. februar 244. septembar/oktobar 249. ? Julius Philippus 'Arabs'
Annia Cupressenia Herennia Etruscilla nepoznata etrurska senatorska porodica septembar 249. prije 230. septembar/oktobar 249. juni 251. juni 251.
nakon muža
Decius
  Afinia Gemina Baebiana ? ? ? juni 251.[1] august 253. ? Trebonianus Gallus
  Gaia Cornelia Supera ? ? ? august 253. oktobar 253. ? Aemilianus
  Julia Cornelia Salonina ? ? ?243. oktobar 253. septembar 268. Gallienus
Ulpia Severina Ulpius Crinitus? ? ? septembar 270. septembar ili oktobar 275. ? Aurelian
Magnia Urbica ? ? ? 282. kao Caesarissa na Zapadu
kraj jula/početak augusta 283. kao jedina carska supruga
20. novembra 284. u sukobu sa caricom Priskom
285. ? Carinus
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Tetrarhija i Konstantinska dinastija (284-364) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Prisca ? ? ? 20. novembra 284. u sukobu sa Magnijom Urbikom
285 kao jedina carska supruga
1. april 286. kao ko-carska supruga na Istoku
1. maj 305. 315. Dioklecijan
  Eutropia Sirijka ? oko 283. 21/25. juli 285. kao Caesarissa
1. april 286. kao ko-carska supruga na Zapadu
krajem 306. muž za sebe uzeo titulu Augustus
juli 310. nakon 325. Maximian
Flavia Maximiana Theodora Flavius Afranius Hannibalianus ? 293 293 kao Caesarissa
1. maj 305. kao carska supruga na Zapadu
25. juli 306. ? Konstancije I
Galeria Valeria Dioklecijan ? 293. 1. mart/21. maj 293. kao Caesarissa
1. maj 305.
kao carska supruga na Istoku
5. maj 311. 315. Galerije
  Valeria Maximilla Galerije ? oko 293. 28. oktobar 306. carska supruga na Zapadu 28. oktobar 312. ? Maksencije
  Minervina ? ? ?[2] 25. juli 306. kao Caesarissa prije 307. Konstantin I
Fausta Flavia Maxima Maximianus 289. 307. 307. kao Caesarissa na Zapadu
309. suprug se proglasio carem
april 310. prihvaćen na Istoku
29. oktobar 312. - nesporna carska supruga na Zapadu, viša carska supruga Carstva
19. septembar 324.
carska supruga za ujedinjeno carstvo
326.
  Flavia Julia Constantia Konstantin I
(Konstantinci)
nakon 293. 313. 313 kao carska supruga na Istoku 324. oko 330. Licinius
  Neimenovana[3] Julius Constantius
(Konstantinci)
? 335 ili 336. 335. ili 336. kao Caesarissa
22. maj 337. kao ko-carska supruga
350.
kao jedina carska supruga u Carstvu
353/354. ? Konstancije II
  Flavia Aurelia Eusebia Flavius Eusebius Makedonski konzul, ? 353. kao jedina carica u Carstvu 360.
  Faustina ? ? zima 360. kao jedina carica u Carstvu 3. novembar 361. nakon 366.
  Helena Constantia Konstantin I
(Konstantinci)
novembar 355. kao Caesarissa
februar 360. kao carska supruga[4]
360.? Julijan
  Charito Lucillianus ? ? 27. juni 363. 17. februar 364. nakon 380. Jovijan
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Teodozijska dinastija (379–395) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Aelia Flavia Flaccilla ? 375-376. august 378. kao rimska carska supruga na Istoku 385. Teodozije I
  Flavia Galla Valentinijan I
(Valentinijanci)
370-375. 387. kao rimska carska supruga na Istoku
15. maj 392. kao jedina rimska carska supruga
17. novembar 375. 394.
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Carske supruge Zapadnog Rimskog Carstva uredi

Teodozijska dinastija (395–455) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Maria Stilicho ? februar 398. kao zapadna rimska carska supruga 370. 407. Honorije
  Thermantia ? 408. kao zapadna rimska carska supruga oko 408. 415.
  Aelia Galla Placidia Theodozije I
(Teodozijanci)
392. 1. januar 421. 8. februar 421. kao zapadna rimska carska supruga 2. septembar 421. 27. novembar 450. Konstancije III
  Licinia Eudoxia Teodozije II
(Teodozijanci)
422. 29. oktobar 437. kao zapadna rimska carska supruga 16. mart 455. 462. Valentinijan III
17. mart 455. 2. put kao zapadna rimska carska supruga 31. maj 455. Petronius Maximus
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Ne-dinastijske (455–476) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Aelia Marcia Euphemia Flavius Marcianus ? 453. 12. april 467. 11. jul 472. ? Anthemius
  Galla Placidia Valentiniana Minor Valentinijan III
(Valentinijanci)
439-443. 454. ili 455. 23. mart ili 11. juli 472. 23. oktobar ili 2. novembar 472. 415. Olybrius
  Nepoznata nećaka Lava I ?
(Leonid)
? ? juni 474. 25. april 480
(od 28. augusta 475. iz Dalmacije)
? Julius Nepos
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Carske supruge Istočnog Rimskog Carstva uredi

Teodozijska dinastija (395–457) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Aelia Eudoxia Flavius Bauto ? 27. april 395. 6. oktobar 404. Arkadije
  Aelia Licinia Eudocia Leontius oko 401. 7. juni 421. 28. juli 450. 20. oktobar 460. Teodozije II
  Aelia Pulcheria Arcadius
(Theodosian)
19. januar 399. 28. juli 450. juli 453. Markijan
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Leonidska dinastija (457-518) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
Datoteka:Tremissis-Aelia Verina-s4344.jpg Aelia Verina ? ? ? 7. februar 457. 18. januar 474. 484. Lav I
  Aelia Ariadne Lav I
(Leonid)
oko 450. 466/468 9. februar 474.
1. put
9. januar 475. 515. Zenon
  Aelia Zenonis ? ? ? 9. januar 475. august 476. 476/477. Bazilisk
  Aelia Ariadne Lav I
(Leonid)
oko 450. 466/468 august 476 .
2. put
9. april 491. 515. Zenon
20. maj 491.
3. put
515. Anastazije
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Justinijanska dinastija (518-602) uredi

Slika Ime
Engleski, Grčki, Latinski
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Umrla Spouse
  Euphemia ? ? 491-518 juli 518. oko 524. Justin I
  Teodora
(Θεοδώρα)
Acacius oko 500. ? 1. august 527. 28. juni 548. Justinijan I
  Aelia Sophia Sittas[5] oko 530. ? 14. novembar 565. kao jedina carska supriga
5. oktobar 578. kao supruga ko-cara
5. oktobar 578. iza 601. Justin II
  Aelia Anastasia ? ? ? 7. decembar 574. kao Caesarissa
septembar 578. kao ko-carska supruga
5. oktobar 578. kaoi jedina carska supruga
14. august 582. 593. Tiberije II Konstantin
  Constantina Tiberije II Konstantin
(Justinijanci)[6]
oko 560. jesen 582. 27. novembar 602. oko 605. Mavrikije
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Ne-dinastijske (602-610) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Leontia ? ? ? 23. novembar 602. oktobar 610. ? Phocas
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Heraklijska dinastija (610-711) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Fabia Eudokia Rogas od Afrike oko 580. 5. oktobar 610. 13. august 612. Heraklije
  Martina Martinus ? 613 kao jedina carska supruga
629/630 kao viša ko-carska supruga
11. februar 641. nakon 641.
  Gregoria Niketas 610te 629/630. 629/630 kao niža ko-carska supruga
11. februar 641. kao viša ko-carska supruga
maj 641. ? Konstantin III
  Fausta Valentinus
(Arsakid)
oko 630. 642. 15. septembar 668. nakon 668. Konstans II
  Anastazija ? ? ? 668. septembar 685. nakon 711. Konstantin IV
  Eudokia ? ? ? oko 685.? oko 695.? ? Justinijan II
  Teodorija od Hazarije ? ? 703 705. decembar 711. ?
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Ne-dinastijske (711-717) uredi

nijedna

Izaurijska dinastija (717-802) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Marija ? ? 25. mart 717. 18. juni 741. ? Leon III Izaurijski
  Ana Leon III Izaurijski
(Izaurijci)
oko 705. ? juni 741. kao suparnička carska supruga novembar 743. nakon 743. Artabazd
  Tzitzak Bihar ? oko 732. oko 732. kao ko-carska supruga
18. juni 741. kao suparnička carska supruga
2. novembar 743. kao jedina carska supruga
oko 750. Konstantin V Kopronim
  Marija ? ? oko 750. oko 751.
  Eudokija ? ? oko 751. 14. septembar 775. ?
  Irena od Atine
(Ειρήνη η Αθηναία, Eirēnē)
?
(Sarantapechoi)
oko 752. 17. decembar 769. 17. decembar 769. kao ko-carska supruga
25. mart 775. kao jedina carska supruga
18. juni 780. 9. august 803. Lav IV
  Marija od Amnije ? oko 770. novembar 788. januar 795. nakon 823. Konstantin VI
  Teodota ? oko 780. septmabar 795. oko 797. nakon 797.
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Dinastija Nikefora I (802-813) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Teofano od Atine
(Θεοφανώ)
? oko 780. 20. decembar 807. 807 kao ko-carska supruga
26. jul 811.
2. oktobar 811. ? Staurakije
  Prokopija Nikefor I oko 770 - nakon 813. kraj 8. vijeka 2. oktobar 811. 11. juli 813. nakon 813. Mihael I Rangabe
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Ne-dinastijske (813-820) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Teodozija Arsaber oko 775. ? 11. juli 813. 25. decembar 820. nakon 826. Leon V Armenac
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Frigijska dinastija (820-867) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Tekla Bardan Turčin? ? prije 803. 25. decembar 820. oko 823. Mihael II Amorijski
  Eufrozina Konstantin VI
(Izaurijci)
oko 790. oko 823. 2. oktobar 829. nakon 836.
  Teodora
(Θεοδώρα)
Marinos
(Mamikonian)
oko 815. 5. juni 830. 20. januar 842. nakon 867. Teofil
  Eudokija Dekapolitissa ? ? 855. 23. septembar 867 – 24. septembar 867. ? Mihajlo III
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Makedonska dinastija (867–1056) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Eudokija Ingerina[7]
(Ευδοκία Ιγγερίνα)
Inger cca. 840. 865. 26. maj 866. kao ko-carska supruga
24. septembar 867. kao jedina carska supruga
882 Vasilije I
  Teofano
(Θεοφανώ)
Konstantinw Martiniako oko 705. cca. 883. 29. august 886. 893/897 10. novembar 897. Leon VI Mudri
  Zoe Zaoutzaina Stylianos Zaoutzes ? 893/897[8] maj 899.
  Eudokija Baïana ? ? proljeće 900.[9] 12. april 901.
  Zoe Karbonopsina(Ζωή Καρβωνοψίνα) ? ? 9. januar 906.[10] 11. maj 912. ?
  Helena Lekapene Roman I oko 910. maj 919. maj 919. kao ko-carska supruga
27. januar 945
kao jedina carska supruga
9. novembar 959. 19. septembar 961. Konstantin VII
  Teodora
(Θεοδώρα)
? ? ? septembar 920. kao Caesarissa
17. decembar 920. kao viša ko-carska supruga
20. februar 922. Roman I
  Teofano [11]
(Θεοφανώ)
Anastaso oko 941. 956. 956 kao ko-carska supruga
9. novembar 959. kao jedina carska supruga
15. mart 963.
prvi put
nakon 976. Roman II
August 963
drugi put
10. decembar 969. – 11. decembar 969. Nićifor II
  Teodora Makedonka
(Θεοδώρα)
Konstantin VII
(Makedonci)
oko 946. novembar 971.- 10. januar 976. ? Jovan I
  Helena Alipius ? ?976. 976? kao jedina carica ili mlađa ko-carska supruga
15. decembar 1025. kao viša carska supruga
15. novembar 1028. ? Konstantin VIII
  Zoe Porphyrogenita
(Ζωή)
Konstantin VIII
(Makedonci)
oko. 978. 12. novembar 1028. 15. novembar 1028.
prvi put
11. april 1034. juni 1050. Roman III
11. april 1034
drugi put
10. decembar 1041. Mihajlo IV
11. juni 1042[9]
treći put
juni 1050. Konstantin IX
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Komneni (1057-1059) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Ekaterina od Bugarske Jovan Vladislav od Bugarske
(Dinastija Komitopuli)
? prije 1057. 5. jun 1057. kao suparnička carska supruga
31. august 1057 kao jedina carska supruga
22. novembar 1059. nakon 1059. Isak I
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Dinastija Duka (1059-1081) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Eudokia Makrembolitissa
(Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα)
Jovan Makrembolites
(Makrembolites)
1021. prije 1050. 24. novembar 1059.
prvi put
22. maj 1067. 1096. Konstantin X
1. januar 1068.
drugi put
1071. Roman IV
  Irena Pegonitissa Niketas Pegonites ? ? ?oko 1059. kao Caesarissa
1074. suprug protiv volje proglašen carem od pobunjenih Normana
? ? Caesar Jovan Doukas
  Marija od Alanije
(Μαρία της Αλανίας)
Bagrat IV od Gruzije
(Bagratidi)
oko 1050 1065. 1065 kao mlađa ko-carska supruga
22. maj 1067 kao ko-carska supruga
1071 kao jedina carska supruga
1075 kao viša ko-carska supruga
31. mart 1078. nakon 1103. Mihajlo VII
oko 1078. 10. decembar 1081. Nićifor III
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Komneni (1081-1185) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Irena Doukaina
(Ειρήνη Δούκαινα)
Andronikos Doukas
(Doukai)
oko 1066. 1078. 4. april 1081. 15. august 1118. 19. februar 1123. ili 1133. Aleksej I
  Anna Komnene
(Άννα Κομνηνή)
Aleksej I
(Komneni)
1. decembar 1083. 1097. kao Caesarissa 1118/1137. 1153. Caesar Nikeforos Bryennios
  Irena od Mađarske Ladislav I od Mađarske
(Árpád)
1088. 1104. 1104. kao ko-carska supruga
15. august 1118 kao jedina carska supruga
13. august 1134. Jovan II
  Irena od Sulzbach Berengar II, grof od Sulzbacha
(Babenberg)
1110te nakon Bogojavljenja 1146. 1159. Manuel I
  Marija od Antiohije Raymond od Antiohije
(Ramnulfids)
1145. 24. decembar 1161. 24. septembar 1180. 1182.
  Anna od Francuske Louis VII od Francuske
(Capet)
1171. 2. mart 1180. 24. septembar 1180. oktobar 1183. nakon 1204. Alexios II
1183. 12. septembar 1185. Andronikos I
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Dinastija Anđela (1185-1204) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Marija od Mađarske Béla III od Mađarske
(Árpád)
1175 oko 1185. 12. septembar 1185. prvi put 8. april 1195. 1223. Isaak II
  Euphrosyne Doukaina Kamatera
(Ευφροσύνη Δούκαινα Καματερίνα ή Καματηρά)
Andronikos Doukas Kamateros
(Doukai)
oko 1155. oko 1169. 8. april 1195. 17/18. jul 1203. 1211. Alexios III
  Marija od Mađarske Béla III od Mađarske
(Árpád)
1175. oko 1185. juli 1203. drugi put januar 1204. 1223. Isaac II
  Eudokia Angelina[12]
(Ευδοκία Αγγελίνα)
Alexios III
(Angeloi)
1. decembar 1083. ?1204. 1211. Alexios V
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Carske supruge Istočnog Rimskog Carstva (u izgnanstvu) uredi

Carske supruge Istočnog Rimskog Carstva (restauriranog) uredi

Dinastija Paleologa (obnovljena u Carigradu, 1261-1453) uredi

Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti carica Smrt Suprug
  Teodora Doukaina Vatatzaina Ioannes Doukas Vatatzes
(Doukai)
oko 1240. 1253. 1. januar 1259 kao ko-carska supruga u Nikeji
18. august 1258 kao jedina carska supruga u Nikeji
25. jul 1261 kao jedina carska supruga, restaurirana u Carigardu
8. novembar 1273. kao viša carska supruga'
1281
kao jedina carska supruga
11. decembar 1282. 4. mart 1303. Mihajlo VIII
  Ana Arpadović Stjepan V, kralj Ugarske
(Árpád)
oko 1260. 8. novembar 1273. kao ko-carska supruga 1281/1282. Andronikos II
  Irena od Montferrata William VII, markiz od Montferrata
(Aleramici)
1274. 1284 kao jedina carska supruga
16. januar 1294 kao viša carska supruga
1317.
  Marija od Armenije Lav III od Armenije
(Hetumidi)
10/11. januar 1278., oko 1185. 16. januar 1294 kao niža carska supruga
1317 kao jedina carska supruga
12. oktobar 1320. juli 1333. Mihajlo IX
  Irena od Brunswicka Heinrich I, vojvoda od Brunswick-Lüneburga
(Welf)
oko 1293. mart 1318. mart 1318 kao ko-carska supruga
jul 1321. kao suparnička carska supruga
16. august 1324 – 17. august 1324. Andronikos III
  Ana od Savoje Amadeus V, grof od Savoje
(Savoy)
1306. oktobar 1326. oktobar 1326. kao suparnička carska supruga
24. maj 1328. kao jedina carska supruzga
15. juni 1341. 1359.
  Irena Asanina Andronikos Asen
(Asen)
oko 1300. prije 1320. 26. oktobar 1341 kao suparnička carska supruga
8. februar 1347. kao ko-carska supruga
4. decembar 1354. 1363-1379. Jovan VI
  Helena Kantakouzene John VI
(Kantakouzenoi)
1333. 28/29. maj 1347. 28/29. 1347. kao ko-carska supruga
1352 kao suparnička carska supruga
4. decembar 1354. kao viša carska supruga
12. august 1376. 10. decembar 1396. Jovan V
  Irene Palaiologina Demetrios Palaiologos
(Palaiologoi)
1327. 1340. 15. april 1353. kao ko-carska supruga
4. decembar 1354. kao suparnička carska supruga
1357. Matej Kantakouzenos
  Marija od Bugarske Jovan Aleksandar od Bugarske
(Šišman)
1348 nakon 17. augusta 1355. iza 17. augusta 1355. kao ko-carska supruiga
12. august 1376. kao viša carska supruga
1. juli 1379. 1390. Andronikos IV
  Helena Kantakouzene John VI
(Kantakouzenoi)
1333 28/29. maj 1347. 1. jul 1379. kao viša carska supruga, suprug vraćen na prijestolje
14. april 1390. kao jedina carica
17. septembar 1390. kao viša carska supruga, suprug vraćen na prijestolje
16. februar 1391. 10. decembar 1396. Jovan V
  Helena Dragaš Konstantin Dragaš
(Dragaš)
oko 1372. 10. februar 1392. kao viša carska supruga 21. juli 1425. 23. maj 1450. Manuel II
  Irena Gattilusio Francesco II od Lezbosa
(Gattilusio)
1333 prije 1397. kao ko-carska supruga 22. septembar 1408. 1. juni 1440. Jovan VII
  Ana od Moskve Vasilij I od Moskve
(Rurikovići)
1393 oko 1411. 1416 kao despotica i nedugo potom kao ko-carska supruga august 1417. Jovan VIII
  Sofija Palaiologina od Montferrata Teodora II, markiza od Montferrata
(Palaiologoi)
1396 19. januar 1421. 19. januar 1421kao ko-carska supruga
21. jul 1425. kao jedina carska supruga
august 1426. 21. august 1434.
  Maria Megale Komnene Alexios IV od Trebizonda
(Megalokomnenoi)
? septembar 1427.[9] 17. decembar 1439.
Slika Ime
Bosanski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti carica Smrt Suprug

Također pogledajte uredi

Napomene uredi

 1. ^ nikad sa titulom
 2. ^ njen status - supruga ili priležnica - nije jasan
 3. ^ spominje se u "Pismu Senatu i narodu Atene" Julijana Apostata
 4. ^ nije poznato da li je uopće ovo doživjela
 5. ^ historijska teorija
 6. ^ posvojenje
 7. ^ bivša ljubavnica Mihajla III
 8. ^ Postoji protivrječnost u statusu Zoe Zaoutzaina's 893–897. Prema Symeonu, brak Lava VI sa Teofanom je bio službeno ništavan, što je dozvolilo Lavu i Zoe da se vjenčaju za godinu dana. Prema Teofanu, prvobitni brak je još bio valjan, a Zoe je ostala carska ljubavnica. Teofano je umrla u svom manastiru 10. novembra 897. Prema Teofanu, Lav i Zoe su se vjenčali nakon tog događaja. I Symeon i Theophanes se slažu da je Zoe okrunjena za augustu tek nakon smrti svoje prethodnice.
 9. ^ a b c Treći brakovi su dozvoljeni prema pravilima Pravoslavne crkve, ali se na njih prijeko gleda.
 10. ^ Četvrti brak se smatra ne-kanonskim u očima Pravoslavne crkve.
 11. ^ Ljubavnica budućeg cara Jovana I
 12. ^ Ponekad se ne smatra posljednjom bizantskom carskom suprugom prije Četvrtog križarskog rata jer nije poznat datum njenog vjenčanja.