Spisak imenovanih asteroida, O

Spiskovi imenovanih asteroida

Spisak imenovanih asteroida, čija imena započinju sa O prema MPC-u (stanje od datuma 13. april 2006. godine):