Spisak imenovanih asteroida, D

Spiskovi imenovanih asteroida

Spisak imenovanih asteroida, čija imena započinju sa D prema MPC-u (stanje od datuma 13. april 2006. godine):