Spisak imenovanih asteroida, I

Spiskovi imenovanih asteroida

Spisak imenovanih asteroida, čija imena započinju sa I prema MPC-u (stanje od datuma 13. april 2006. godine):