Spisak imenovanih asteroida, G

Spiskovi imenovanih asteroida

Spisak imenovanih asteroida, čija imena započinju sa G prema MPC-u (stanje od datuma 13. april 2006. godine):