Spisak imenovanih asteroida, C

Spiskovi imenovanih asteroida

Spisak imenovanih asteroida, čija imena započinju sa C prema MPC-u (stanje od datuma 13. april 2006. godine):