Škrob

(Preusmjereno sa Skrob)

Škrob ili skrob je polisaharid biljnog porijekla, čija je formula (C6H10O5)n. U biljkama se pojavljuje u obliku zrnaca, čija veličina i oblik zavise od vrste biljke. Najviše ga ima u zrnima žitarica, podzemnim stablima (krompir), korijenu i drugim dijelovima biljaka.

Amiloza
Amilopektin

Struktura uredi

Škrob se sastoji od dva polisaharida: amiloza i amilopektin. Amiloza je zastupljena oko 20%, a amilopektin 80%. Amiloza je građena od 100 do 300 molekula glukoze (molekulska masa 10000 – 50000), povezane 1,4-glukozidnim vezama. Molekula amiloze je nerazgranata i spiralna. Amilopektin je kao i amiloza građen od molekula α-D-glukoze, ali je molekula razgranata. Osim 1,4-glukozidnim vezama, molekule glukoze su u amilopektinu poveza 1,6-glukozidnim vezama na mjestima grananja. Prema tome, na mjestima grananja je prisutan disaharid izomaltoza, koji se nije prisutan kod amiloze. Relativna molekulska masa amilopektina se kreće 300000 – 500000.

Osobine uredi

Čisti škrob je bijeli prah, nerastvorljiv u hladnoj vodi, a u toploj daje koloidni rastvor. Pod djelovanjem enzima (α i β amilaze) komponente škroba se postepeno razlažu na dekstrine (smjesa polisaharida niže molekularne težine), (+)-maltozu i konačno D(+)-glukozu. Smjesa svih tih spojeva se nalazi npr. u kukuruznom sirupu. Škrob daje plavu boju sa Lugolovim rastvorom (rastvor joda u kalijum jodidu).


  Nedovršeni članak Škrob koji govori o hemiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.