Sinan-beg Hercegovac

Sinan-beg je bio četvrti Bosanski sandžak-beg. Bašagić za njega tvrdi da je rodom iz Hercegovine. 1474. godine naslijedio je Ajas-bega, dotadašnjeg Bosanskog namjesnika, ali je iste godine postavljen za Hercegovačkog sandžak-bega, na kojoj će dužnosti ostati do 1478. godine. Neki istoričari tvrde da je te iste godine opet postavljen za Bosanskog namjesnika, ali većina istoričara se ipak slaže, da je po drugi put došao u Bosnu 1485. godine. Kreševljaković, smatra da je na položaju Bosanskog sandžak-bega tada ostao do 1490. godine. Dok je bio namjesnik ne vidi se da se išta dogodilo za vrijeme njegove uprave, tako da se može pretpostaviti[nedostaje referenca] da su za vrijeme njegova namjesništva, Bosanske granice bile mirne. Bit će da je 1490. godine umro, jer mu nema više traga u historiji poslije te godine. Zna se samo da je negdje oko 1474. godine, sagradio jedan mesdžid i jedan hamam u Mostaru. Sinan-begov mesdžid je bio prvi mesdžid u Mostaru, a pošto je njegov imenjak Sinan-paša Borovinić, između 1507-1508. godine podigao uz mesdžid munaru, u narodu je ostala poznata kao Sinan-pašina džamija. Ova džamija je srušena 30. decembra 1949 godine., a nalazila se na lijevoj obali rijeke Neretve, nedaleko od Koski Mehmed-pašine džamije.