Senat (iz latinskog senex, starac, doslovno savjet staraca)

Senat je bio u starom Rimu vrhovni savjet Rimske imperije. Mjesta u Senatu su bila djelomično nasljeđivana a djelomično su na određeno vrijeme davana zaslužnim visokim službenicima Rimske imperije, kada su oni odlazili u penziju. Članovi senata su nazivani senatorima.

Danas pojam senat se uglavnom veže za Senat SAD, kao zakonodavstveni dio Kongresa, koji ima i djelomični uticaj i na sudsku vlast. Osim SAD još neke države imaju senat, kao npr. Poljska, Italija, Irska, Kanada, Australija, Filipini, Francuska, Belgija, Bolivija, Meksiko itd. U nekim slučajevima senat kao u Finskoj može biti i izvršno tijelo vlade.

Također u anglosaksonskoj tradiciji dvodomnog parlamenta, senat se nalazi iznad poslaničkog doma, često nazivani kao gornji i donji dom.

U Njemačkoj postoje i gradovi države koje imaju senat, kao npr. Hamburg, Berlin ili Bremen.