Rijaset Islamske zajednice je najviši izvršni vjerski i administrativni organ u Islamskoj zajednici.

Djelatnosti obavlja kroz dvije vrste aktivnosti:

  • Prva se ogleda u radu Rijaseta na sjednicama u okviru kojih se razmatraju najvažnija vjerska i administrativna pitanja iz domena rada Islamske zajednice i po njima donosi odluke i zaključke.
  • Druga vrsta aktivnosti odvija se kroz Sekretarijat Rijaseta, njegove centre i urede.

Na čelu Rijaseta nalazi se reisul-ulema.

Područja djelatnosti Uredi

  • organizacija vjerskog života
  • organizacija školstva i odgojno-obrazovnih djelatnosti
  • izgradnja i održavanje objekata Islamske zajednice
  • organizacija i rad organa i ustanova Islamske zajednice u dijaspori
  • saradnja sa islamskim organizacijama i ustanovama u svijetu
  • administrativno-pravni poslovi
  • privredno-finansijski poslovi.

Uprava za vjerske poslove vrši nadzor nad poslovima i radom Ureda za zekat i Agencije za certificiranje halal kvalitete, Uprava za obrazovanje i nauku nad poslovima i radom fakulteta islamskih nauka, Gazi Husrev-begove medrese, Gazi Husrev-begove biblioteke i Izdavačkog centra El-Kalem, dok Uprava za ekonomske i finansijske poslove nadzire rad Vakufske direkcije, Gazi Husrev-begovog vakufa, Ureda za kurbane i Ureda za društvenu brigu, a Uprava za vanjske poslove i dijasporu nad poslovima i radom Ureda za hadž i umru.[1]

Na čelu uprava Rijaseta su direktori uprava. Na čelu drugih organizacionih jedinica Rijaseta su rukovodioci jedinica. Zamjenika reisu-l-uleme i direktore uprava Rijaseta, na prijedlog reisu-l-uleme, imenuje Sabor Islamske zajednice. Zamjenik reisu-l-uleme i direktori uprava nakon imenovanja a prije stupanja na dužnost polažu zakletvu pred Saborom Islamske zajednice.[1]

  1. ^ a b Čaušević, Armin. "Organizacija i nadležnosti Rijaseta". Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Pristupljeno 18. 4. 2023.