Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je najviše predstavničko i zakonodavno tijelo Islamske zajednice. Sabor Islamske zajednice se sastoji od 87 sabornika, koji se biraju shodno izbornim pravilima Islamske zajednice iz više izbornih jedinica. Saborom rukovodi predsjednik uz pomoć dva potpredsjednika i sekretara Sabora. Po konstituisanju, Sabor imenuje sastave stalnih komisija za pojedine oblasti, a po potrebi i članove povremenih komisija. Svoju djelatnost Sabor obavlja putem sjednica Sabora i saborskih komisija.

Predsjednik Sabora saziva sjednice Sabora najmanje dva puta godišnje.[1]

Nadležnosti uredi

Nadležnost Sabora su definisane određenim članovima Ustava Islamske zajednice a one su sljedeće[1]:

 • donosi ustav i druge propise kojima se uređuju organizacija i djelovanje organa i ustanova Islamske zajednice,
 • određuje strategiju i pravce razvoja Islamske zajednice,
 • daje smjernice za rad organa i ustanova za upravljanje imovinom Islamske zajednice,
 • donosi budžet i usvaja završni račun Islamske zajednice,
 • odobrava osnivanje udruženjā u Islamskoj zajednici,
 • potvrđuje imenovanje i razrješenje muftija,
 • imenuje članove Ustavnog suda Islamske zajednice,
 • imenuje članove stalnih i povremenih saborskih komisija,
 • razmatra i usvaja izvještaje o radu: reisu-l-uleme, Rijaseta, Vijeća muftija i dr.,
 • donosi propise o službi u Islamskoj zajednici i disciplinskoj odgovornosti,
 • donosi propise o upotrebi znaka i bajraka Islamske zajednice,
 • vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Izbor sabornika uredi

Članovi Sabora odnosno sabornici se biraju unutar izbornih jedinica gdje je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na 8 izbornih jedinica (svih 9 muftijstava izuzev vojnog) a svaka izborna jedinica daje određeni broj sabornika (Sarajevo - 13, Tuzla - 10 a ostale izborne jedinice po 7 sabornika). Osim sabornika sa područja Bosne i Hercegovine u Sabor se biraju i sabornici sa teritorija gdje žive članovi Islamske zajednice BiH kao što je Novi Pazar, Zagreb, Ljubljana, države Zapadne Evrope, kao i iz Sjeverne Amerike i Australije.[1]

Izbor sabornika vrši posebno tijelo koje sačinjavaju po dvojica delegata svakog džemata u izbornom okrugu.[1]

Reference uredi

 1. ^ a b c d "Ustavne odredbe o saboru i nadležnostima". islamskazajednica.ba/.

Vanjski linkovi uredi