Razgovor:Dezoksiribonukleinska kiselina

Ostavi poruku
Aktivne rasprave

Pozdrav,

primjetih da na početnoj strani u artiklu "Možda niste znali ..." piše:

"Dezoksiribonukleinska kiselina - DNA - je materija specifična za svaku živu jedinku na planeti. Ona je osnovna materija naslijeđa - prenošenja osobina sa roditelja na potomke.".

Postavlja se pitanje šta je sa RNA (ribonukleinska kiselina) velikog broja RNA-virusa i nedavno otkrivenih priona. Mislim da je potrebno precizirati definiciju, ako se želi definicija tako općenite prirode.

Nasinec, 28.06.2005 23:15

Saglasan sam da sam trebao pomenuti RNA, ali s obzirom da je na DNA primarna naslijedna struktura, na njoj sam i ostavio fokus.RNA kod višećelijskih organizama ima ulogu vektora, transkriptora i transportera, tako da ona nije nosliac naslijeđa.Biće najbolje da se otvori nova tema: RNA, te da u njoj bude pojašnjena RNA malo detaljnije.

-> r.g.

GramatikaUredi

Ako je nominativ mn. hromosomi onda je genitiv mn. hromosoma - a ako je nominativ mn. hromozomi onda je genitiv mn. hromozoma. "Hromosomi" i "hromozoma" se ne slaže i treba se odlučiti za jednu varijantu :-). Poz, --Kaster 10:44, 12 juli 2006 (CEST)

DNAUredi

Moze li neko da provjeri sta je pravilno na bosanskom: Deoksiribonukleinska kiselina ili Dezoksiribonukleinska kiselina? --Elmir[demicx] 22:18, 3 august 2006 (CEST)

  • Pravilno je drugo, dakle Dezoksiribonukleinska kiselina. Ado 10:43, 4 august 2006 (CEST)


Tekst sa clanka Deoksiribonukleinska kiselinaUredi

Clanak "Deoksiribonukleinska kiselina" izbrisan! --Elmir[demicx] 11:22, 4 august 2006 (CEST)

Deoksiribonukleinske kiseline, ili kraće DNK, spadaju u grupu velikih molekula i imaju ključnu ulogu u prenošenju bioloških informacija specifične prirode. Nukleinske kiseline su izgrađene od jedinica koje se nazivaju nukleotidi. U sastav nukleotida ulaze tri ili više molekula: fosforna kiselina, dezoksiriboza i purinska ili pirimidinska baza. Od purinskih baza to su adenin (A), guanin(G), a od pirimidinskih citozin(C) i timin (T).

Molekula DNK se može prikazati u obliku merdevina, odnosno sa dva lanca omotana jedan oko drugog u spiralu. Pri čemu su prečke merdevina po jedna purinska i po jedna pirimidinska baza. Raspored purina i pirimidina je takav da se oni međusobno povezuju, tako da jednu prečku čine adenin i timin, a drugu guanin i citozin. Takvo uklapanje baza zove se komplementarno ili podudarno.

Nukleotid DNK se sastoji od fosforne kiseline, deoksiriboze i baze, dok se nukleotid ribonukleinske kiseline ili RNK, razlikuje od DNK po nazočnosti šećera riboze i baze uracila umjesto timina.

Sličnost u građi DNK-a i RNK-a potječe otuda što se dijelovi DNK-a koriste kao "kalupi" po kojima se sintetiziraju molekule RNK-a.

Molekuli DNK-a se kod različitih biljaka i životinja razlikuju po veličini. Najmanji broj nukleotida ima DNK virusa (samo nekoliko hiljada), molekula DNK bakterije sadrži nekoliko miliona nukleotida, dok kod čovjeka taj broj prelazi nekoliko milijardi nukleotida.

Nazad na stranicu "Dezoksiribonukleinska kiselina".