Prirodne jedinice

U fizici, prirodne jedinice su fizikalne jedinice za mjerenje definisane pomoću univerzalnih fizikalnih konstanti, tako da neke izabrane fizikalne konstante imaju numeričku vrijednost 1, kada su izražene u nekom skupu prirodnih jedinica.

Konstante kandidati korišteni u prirodnim sistemima konstanti

uredi
Konstanta Simbol Dimenzija
Brzina svjetlosti u vakuumu   L T−1
Gravitaciona konstanta   M−1L3T−2
Diracova konstanta ili "redukovana Planckova konstanta"   where   is Planckova konstanta ML2T−1
Konstanta Coulombove sile   gdje je   permibilnost slobodnog prostora Q−2 M L3 T−2
Elementarni naboj   Q
Masa elektrona   M
Masa protona   M
Boltzmannova konstanta   ML2T−2Θ−1

Planckove jednice

uredi
Kvantitet Izraz Metrična vrijednost
Dužina (L)   1.61609735×10−35 m
Masa (M)   21.7664598 μg
Vrijeme (T)   5.3907205×10−44 s
Električni naboj (Q)   1.87554573×10−18 C
Temperatura (Θ)   1.4169206×1032 K
 
 
 
 
 
 

Fizikalne konstante koje Planckova jedinice normalizuju su osobine slobodnog prostora, a ne osobine (kao što su naboj, masa, veličina ili radijus) bilo kojeg objekta ili elementarne čestice.

Stoneyeve jedinice

uredi
Kvantitet Izraz
Dužina (L)  
Masa (M)  
Vrijeme (T)  
Električni naboj (Q)  
Temperatura (Θ)  
 
 
 
 
 
 

Predložio ih je George Stoney 1881. godine. Mogu se dobiti iz Planckovih jedinica sa zamjenom:

 .

"Schrödingerove" jedinice

uredi
Kvantitet Izraz
Dužina (L)  
Masa (M)  
Vrijeme (T)  
Električni naboj (Q)  
Temperatura (Θ)  
 
 
 
 
 
 

Naziv je predložio Michael Duff[1]. Mogu se dobiti iz Planckovih jedinica uz zamjenu:

 .

Atomske jedinice (Hartree)

uredi
Kvantitet Izraz
Dužina (L)  
Masa (M)  
Vrijeme (T)  
Električni naboj (Q)  
Temperatura (Θ)  
 
 
 
 
 
 

Prvi ih je predložio Douglas Hartree kako bi pojednostavio fiziku atoma vodika. Michael Duff[2] ih naziva "Bohrovim jedinicama". Jedinica energije u ovom sistemu je ukupna energija elektrona u prvoj kružnoj orbiti Bohrovog atoma i naziva se Hartreejeva energija, Eh. Jedinica brzine je brzina elektrona, jedinica mase je masa elektrona, me, a jedinica za dužinu je Bohrov radijus,  . Mogu se dobiti iz "Schrödingerovih" jedinica uz zamjenu:

 .

Elektronski sistem jedinica

uredi
Kvantitet Izdraz
Dužina (L)  
Masa (M)  
Vrijeme (T)  
Električni naboj (Q)  
Temperatura (Θ)  
 
 
 
 
 
 

Michael Duff[3] ih naziva "Diracovim jedinicama". Mogu se dobiti iz Stoneyjevih jedinica uz zamjenu:

 .

Mogu se dobiti i iz atomskih jedinica uz zamjenu:

 .

Kvantni elektrodinamički sistem jedinica (Stille)

uredi
Kvantitet Izraz
Dužina (L)  
Masa (M)  
Vrijeme (T)  
Električni naboj (Q)  
Temperatura (Θ)  
 
 
 
 
 
 

Sličan je elektronskom sistemu jedinica osim što je masa protona normazizovana, a ne masa elektrona.

Jedinice N-tijela

uredi
Kvantitet Izraz
Dužina (R)  
Masa (M)  
 
 
 

Jedinice N-tijela je potpuno zaseban sistem jedinica korištenih za simulacije N-tijela samogravitirajućih sistem u astrofizici. U ovom sistemu, osnovna fizikalna jedinica je izabrana tako da su ukupna masa (M), gravitaciona konstanta (G) i viralni radijus (R) ujednačeni.

SI jedinice

uredi
Kvantitet / Simbol Plankova Stoneyjeva Schrödingerova Atomska Elektronska Metrična
brzina svjetlosti u vakuumu
 
           
Planckova konstanta
 
           
Diracova konstanta
 
           
Elementarni naboj
 
           
Josephsonova konstanta
 
           
von Klitzingova konstanta
 
           
Karakteristična impedanca vakuuma
 
           
Električna konstanta (permitivnost vakuuma)
 
           
Magnetna konstanta (permeabilnost vakuuma)
 
           
Newtonova gravitaciona konstanta
 
           
Masa elektrona
 
           
frekvencija energetskog prelaza
osnovnog stanja cezija
           

Također pogledajte

uredi

Vanjski linkovi

uredi