Boltzmannova konstanta

fizikalna konstanta

Boltzmannova konstanta je fizikalna konstanta koja se označava kao k ili kB, a povezuje temperaturu i energiju. Imenovana je prema austrijskom fizičaru Ludwigu Boltzmannu.

Boltzmann-ov grob u Beču

Vrijednost konstante iznosi:

[1]

pri čemu su oznake fizikalnih konstanti i mjernih jedinica:

Reference uredi